Математик ал каши: Аль-Каші — Вікіпедія

Содержание

Аль-Каші — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Гійяс-ад-Дін Джамшид аль-Каші (*غیاث الدین جمشید کاشانی; близько 1380 — 22 червня 1429) — середньовічний перський науковець (астроном і математик).

Народився в м. Кашан, яке входило до складу держави Тимуридів. Син Масуда, місцевого лікаря. Замолоду виявив інтерес і хист до науки. У 1406 році вперше споглядав затемнення місяця в Кушані. Відтоді зацікавився астрономією. У 1407 року видав книгу про місячне затемнення 1406 року.

У 1413—1414 роках склав астрономічні таблиці, присвячені Шахруха, правитель держави Тимуридів.

Після побудови в Самарканді медресе Улугбека, він 1417 року приїхав до міста і разом з Казі-заде Румі і Алі Кушчі працював під керівництвом Улугбека, узяв участь у проектуванні і будівництві обсерваторії Улугбека, але до закінчення будівництва не дожив.

22 червня 1429 року його було вбито в обсерваторії. Причини цього невідомі, можливо, замах влаштували релігійні фанатики або суперники-науковці. Поховано в Самарканді.

Усі праці він написав перською мовою. Найбільш значущим твором з математики є «Міфтах ал-хісаб» («Ключ арифметики»). У ньому докладно викладено відомості з арифметики і алгебри. Високо оцінюється всіма істориками науки, перекладена багатьма європейськими мовами. Тут уперше впровадив і систематично використовував десяткові дроби. Разом з Улугбеком і Казі-заде Румі розробив метод послідовних наближень, заново відкритий у Європі в XIX ст. французьким математиком Е. Пікаром. Представлено спосіб наближеного знаходження коренів довільних ступенів, заснований на формулі, яка нині має назву «біном Ньютона». Розробив метод обчислення значень багаточлена — нині відомий як «схема Горнера».

«Ар-Рісала ал-мухітійя» («Трактат про окружності») присвячена обчисленню числа π (пі) і sin 1° з дуже великою для тих часів точністю.

Результати астрономічних досліджень відображено в праці «Зіджей Хакані дар Такмена зіджі Елхані», де викладено астрономічні синусоїдні таблиці. Іншою астрономічною працею стала «Суллам аль-Сама», де визначалися відстані та розміри небесних тіл, насамперед Землі, Сонця, Місяця, зірок. У 1416 році склав трактат про армілярні й тригранні сфери.

Також аль-Каші винайшов механізм визначення істинних позицій по довготі Сонця і Місяця, планет з точки еліптичних орбіт, широти Сонця і планет, екліптики Сонця.

Його лист до батька, що містить цінні відомості про академію Улугбека, перекладено багатьма мовами Європи та Азії.

Про Аль-Каші високо відгукувалися Г. Зутер (Німеччина), В. В. Бартольді (Росія), Е. Кеннеді, Д. Кнут (США) та ін. Численні копії його творів зберігаються в бібліотеках Берліна, Лейдена, Санкт-Петербурга, Лондона.

 • Javad Hamadanizadeh: The trigonometric Tables of al-Kashi in his Zij-i Khaqani. Historia mathematica, 7 (1980), 38-45.
 • Marlow Anderson, Victor J. Katz, Robin J. Wilson (2004), Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History, Mathematical Association of America, p. 139, ISBN 0-88385-546-1
 • Dr Velāyati: ‘The Ladder of the Sky’ is faithful to history, in Persian, Āftāb, Tuesday, 1 September 2009

Джамшид аль-Каши — Jamshīd al-Kāshī

Персидский астроном и математик

Гияс аль-Дин Джамшид Масуд аль-Каши (или аль-Kashani ) ( персидский : غیاث الدین جمشید کاشانی Ghiyās-уд-дина Джамшид Kashani ) (. С 1380 Кашан , Иран — 22 июня 1429 Самарканд , Трансоксании ) был персидский астроном и математик во время правления Тамерлана .

Большая часть работ аль-Каши не была привезена в Европу, и до сих пор даже сохранившиеся работы остаются неопубликованными ни в какой форме.

биография

Теорема Аль-Каши

Аль-Каши был одним из лучших математиков в истории Ирана. Он родился в 1380 году в Кашане , в центральном Иране. Этот регион контролировал Тамерлан , более известный как Тимур.

Ситуация изменилась к лучшему, когда Тимур умер в 1405 году, и к власти пришел его сын Шах Рох . Шах Рох и его жена Гохаршад , турецкая принцесса, очень интересовались наукой и поощряли свой двор к глубокому изучению различных областей. Следовательно, период их правления стал одним из многих научных достижений. Это была идеальная среда для аль-Каши, чтобы начать карьеру одного из величайших математиков мира.

Через восемь лет после его прихода к власти в 1409 году их сын Улугбек основал институт в Самарканде, который вскоре стал известным университетом. Студенты со всего Ближнего Востока и за его пределами стекались в эту академию в столице империи Улугбека. Следовательно, Улугбек собрал множество великих математиков и ученых Ближнего Востока . В 1414 году аль-Каши воспользовался этой возможностью, чтобы поделиться огромным количеством знаний своему народу. Его лучшая работа была сделана при дворе Улугбека.

Аль-Каши все еще работал над своей книгой под названием «Рисала аль-ватар ва’л-джайб», что означает «Трактат о хорде и синусе», когда он умер, вероятно, в 1429 году. Некоторые ученые полагают, что Улугбек мог приказать его убийство, потому что он пошел против исламских теологов.

Астрономия

Хакани Зидж

Аль-Каши выпустил зидж под названием « Хакани зидж» , основанный на более раннем произведении Насир ад-Дина ат-Туси « Зидж-и Ильхани»

. В своем « Хакани Зидж» аль-Каши благодарит султана Тимуридов и математика-астронома Улугбека , который пригласил аль-Каши работать в своей обсерватории (см. Исламскую астрономию ) и в своем университете (см. Медресе ), где преподавали теологию . Аль-Каши составил таблицы синусов с точностью до четырех шестидесятичных цифр (что эквивалентно восьми десятичным знакам) для каждого градуса и включает различия для каждой минуты. Он также создал таблицы, касающиеся преобразований между системами координат на небесной сфере , таких как преобразование из эклиптической системы координат в экваториальную систему координат .

Астрономический трактат о размерах и расстоянии до небесных тел

Он написал книгу « Суллам ас-Сама» о разрешении трудностей, с которыми столкнулись предшественники при определении расстояний и размеров небесных тел, таких как Земля , Луна , Солнце и звезды .

Трактат по астрономическим приборам наблюдений

В 1416 году аль-Каши написал « Трактат об астрономических наблюдательных инструментах» , в котором описал множество различных инструментов, в том числе трикетрум и армиллярную сферу , равноденственный армиллярный и солстициальный армилляр Моайедуддина Урди , синусоидальный и версинный инструмент Урди, секстант из аль-Худжанди , секстанта Фахри в Самаркандской обсерватории, двойной квадрант Азимут — высоты инструмента он изобрел и небольшой армиллярная сфере , включающей в себя alhidade , которую он изобрел.

Тарелка Союзов

Аль-Каши изобрел пластину соединений, аналоговый вычислительный инструмент, используемый для определения времени суток, в которое будут происходить соединения планет , и для выполнения линейной интерполяции .

Планетарный компьютер

Аль-Каши также изобрел механический планетарный компьютер , который он назвал Тарелка зон, которые могли бы графически решить ряд планетарных проблем, в том числе предсказание истинных позиций в долготе от Солнца и Луны , и планет с точки зрения эллиптических орбит ; на широтах Солнца, Луны и планет; и эклиптика Солнца. В инструменте также были алхидаде и линейка .

Математика

Закон косинусов

В французском , то закон косинусов назван Théorème d’Аль-Каши (теорема Аль-Каши), как и аль-Каши был первым , чтобы обеспечить четкое изложение закона косинусов в форме , пригодной для триангуляции . Его другая работа аль-

Рисала альmuhītīyya или «Трактат о Окружность».

Трактат об аккордах и синусе

В «Трактате о хорде и синусе» аль-Каши вычислил грех 1 ° с почти такой же точностью, как и его значение для π , что было самым точным приближением греха 1 ° в его время и не было превзойдено до Таки ад-Дина в шестнадцатый век. В алгебре и численном анализе он разработал итерационный метод решения кубических уравнений , который был открыт в Европе лишь столетия спустя.

Метод, алгебраически эквивалентный методу Ньютона, был известен его предшественнику Шарафу ад-Дину ат-Туси . Аль-Каши улучшилась на этом, используя форму метода Ньютона , чтобы решить , чтобы найти корни

N . {3} \ фи \, \!}

Ключ к арифметике

Вычисление 2 π

В своем численном приближении он правильно вычислил от 2 π до 9 шестидесятичных цифр в 1424 году и преобразовал эту оценку 2 π в 16 знаков после запятой. Это было гораздо более точным, чем оценки, ранее данные в греческой математике (3 десятичных разряда Птолемеем , 150 г. н.э.), китайской математике (7 десятичных знаков Зу Чунчжи , 480 г. н.э.) или индийской математике (11 знаков после запятой Мадхава из школы Кералы , ок. 14 век). Точность оценки аль-Каши не была превзойдена до тех пор, пока Лудольф ван Сеулен не вычислил 20 десятичных знаков числа π 180 лет спустя. Цель Аль-Каши состояла в том, чтобы вычислить постоянную окружности с такой точностью, чтобы окружность наибольшего возможного круга (эклиптики) могла быть вычислена с наивысшей желаемой точностью (диаметр волоса).

Десятичные дроби

Обсуждая десятичные дроби , Струик утверждает, что (стр. 7):

«Введение десятичных дробей в обычную вычислительную практику можно отнести к фламандской брошюре De Thiende , опубликованной в Лейдене в 1585 году, вместе с французским переводом La Disme фламандского математика Саймона Стевина (1548-1620), а затем обосновался в Северных Нидерландах . Это правда, что десятичные дроби использовались китайцами за много веков до Стевина, и что персидский астроном Аль-Каши с большой легкостью использовал десятичные и шестидесятеричные дроби в своем »

Ключе к арифметике» (Самарканд, начало пятнадцатого века) . »

Треугольник Хайяма

Рассматривая треугольник Паскаля , известный в Персии как «треугольник Хайяма» (названный в честь Омара Хайяма ), Струик отмечает, что (стр. 21):

«Треугольник Паскаля впервые появляется (насколько нам известно в настоящее время) в книге 1261 года, написанной Ян Хуэем , одним из математиков династии Сун в Китае . Свойства биномиальных коэффициентов обсуждались персидским математиком Джамшид аль-Каши в своем « Ключе к арифметике» около 1425 г. И в Китае, и в Персии знания об этих свойствах могут быть намного старше.Эти знания разделяли некоторые математики эпохи Возрождения , и мы видим треугольник Паскаля в названии страница Питер Apian «s немецкой арифметика 1527 После этого мы находим треугольник и свойство биномиальных коэффициентов в ряде других авторов«.

Биографический фильм

В 2009 году IRIB подготовил и транслировал (через канал 1 IRIB) серию биографических и исторических фильмов о жизни и временах Джамшида аль-Каши под названием «Небесная лестница» ( Nardebām-e smān ). Сериал, состоящий из 15 частей продолжительностью 45 минут, поставлен Мохаммадом Хоссейном Латифи, а продюсером — Мохсеном Али-Акбари. В этой постановке роль взрослого Джамшида Аль-Каши исполняет Вахид Джалилванд.

Примечания

Смотрите также

Ссылки

 • Кеннеди, Эдвард С. (1947), «Тарелка Аль-Каши в конъюнкций», Isis , 38 (1-2): 56-59, DOI : 10,1086 / 348036
 • Кеннеди, Эдвард С. (1950), «Планетарный компьютер пятнадцатого века:« Табак аль-Манатек »аль-Каши I. Движение Солнца и Луны по долготе», Isis , 41 (2): 180–183, doi : 10.1086 / 349146 , PMID  15436217
 • Кеннеди, Эдвард С. (1951), «Исламский Компьютер для планетарного Latitudes», Журнал Американского восточного общества , American Oriental Society, 71 (1): 13-21, DOI : 10,2307 / 595221 , JSTOR  595221
 • Кеннеди, Эдвард С. (1952), «Планетарный компьютер пятнадцатого века:« Табак аль-Манетек »II аль-Каши: долготы, расстояния и уравнения планет», Isis , 43 (1): 42–50, DOI : 10,1086 / 349363
 • О’Коннор, Джон Дж .; Робертсон, Эдмунд Ф. , «Гият ад-Дин Джамшид Масуд аль-Каши» , архив истории математики MacTutor , Университет Сент-Эндрюс.

внешние ссылки

 • Шмидл, Петра Г. (2007). «Каши: Гият (аль-Милла ва-) ад-Дин Джамшид ибн Масуд ибн Махмуд аль-Каши [аль-Кашани]» . В Томасе Хоккее; и другие. (ред.). Биографическая энциклопедия астрономов . Нью-Йорк: Спрингер. С. 613–5. ISBN 978-0-387-31022-0.( Версия PDF )
 • Мохаммад К. Азарян, Краткое изложение «Мифтах аль-Хисаб», Журнал математических наук штата Миссури, Vol. 12, No. 2, Spring 2000, pp. 75-95.
 • О Джамшиде Кашани
 • Источники, относящиеся к Гият ад-Дин Кашани, или аль-Каши, написаны Яном Хогендейком

Аль Каша — Al Kasha

Американский композитор, автор песен, аранжировщик и бизнесмен

Аль Каша

Имя при рождении Альфред Каша
Родившийся ( 1937-01-22 )22 января 1937 г.,
Нью-Йорк, США.
Умер 14 сентября 2020 г. (2020-09-14)(83 года)
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Жанры Популярная музыка
Род занятий Автор песен
Веб-сайт alkasha .com

Альфред Каша (22 января 1937 — 14 сентября 2020) был американским автором песен , чьи песни включают » Утро после » из Приключения Посейдона .

Жизнь

Каша начал писать песни и продюсировать в молодом возрасте и был нанят в качестве продюсера на Columbia Records в возрасте 22 лет. В 1959 году он работал в здании Brill Building вместе с такими писателями и артистами, как Кэрол Кинг , Нил Седака , Барри Манн , Синтия Вейл , Джерри Лейбер , Майк. Столлер , Берт Бахарач , Хэл Дэвид и Нил Даймонд . Он работал со многими великими артистами, такими как Арета Франклин (« Операция « Разбитое сердце »» и « Прощай, малышка с мелодией Дикси »), Нил Даймонд, Донна Саммер («Я — огонь»), Шарль Азнавур (« Танцуй по старинке »), Бобби Дарин (« Неотразимая ты ») и Джеки Уилсон (« Я возвращаюсь к тебе »,« Мои пустые руки »,« Навсегда и день »,« Каждую ночь я Dream Of You, «Lonely Life» и «Sing And Tell The Blues So Long»). Каша наиболее известен своим многолетним сотрудничеством с автором песен Джоэлем Хиршхорном . Эти двое написали и совместно работали над многими номинированными и отмеченными наградами песнями для многих музыкальных групп, фильмов и мюзиклов. Песня Peppermint Rainbow «Останетесь ли вы после воскресенья» — лишь один пример из многих песен, которые они написали для групп в свое время.

Дуэт авторов песен получил два « Оскара» за лучшую песню: « Утро после » из «Приключений Посейдона» в 1973 году и « Мы никогда не будем так любить снова » за «Пылающий ад» в 1975 году. Они также получили еще две номинации на премию Оскар за свою работу в 1977 Walt Disney живое действие анимированные классический Дракон Пита , где они были номинированы на Best Song Score и лучшую песню ( «Свеча на воде» в исполнении Елены Reddy ).

Наряду с Хиршхорном Каша также получила две номинации Тони на « Семь невест» для семи братьев и Копперфилд , две номинации на Грэмми и Эмми , а также четыре номинации на «Золотой глобус » и приз зрительских симпатий . Они также сочинили заглавную песню к недолговечному игровому шоу 1990-х годов The Challengers .

Среди многих семейных заслуг Ала, он получил награду Angel Award за музыку к China Cry для Trinity Broadcasting Network.

Каша написал три книги: « Если спросят, можно ли написать песню», « Бродвейские заметки» и свою автобиографию « Достигнув утра после». Он также был в процессе завершения четвертой книги, которая должна была стать окончательной книгой по написанию песен под названием The Ultimate Book on Songwriting.

Более поздние работы Каши включали два мюзикла «Настоящая любовь» и « Любить тихие слезы» , которые он задумал и создал вместе с вьетнамским поэтом Верховным мастером Чинг Хай .

Каша был женат на Цейле Каша и имел дочь Дана Каша-Коэн. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона .

Каша умер 14 сентября 2020 года в возрасте 83 лет.

Дискография

Одиночные игры

 • «Спой (и скажи блюз« Пока »)» Сид Вич, Аль-Каша / «Один из них» Аль-Каша, Хэнк Хантер, 1960

Ссылки

внешние ссылки

<img src=»//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

Вклад Ал-Коши в математическую науку

Вклад Ал-Коши в математическую науку

Хусенов Бекзод

НУЗ им М.Улугбека

Внук узбекского властителя Тамерлана Улугбек (1393-1449), сам крупный астроном, построил в Самарканде лучшую для того времени во всем мире обсерваторию, собрав в ней известнейших ученых для разработки астрономии и математических наук.

Особенно многим обязана деятельности этой группы ученых тригонометрия.


Улугбек (1393-1449)

Первым директором этой обсерватории был узбек Джемшид-бен Масуд эд-Дин ал-Каши, умерший около 1436 года. Вклад, сделанный им в математические науки, весьма большой. Джемшид-бен нашел правило для нахождения суммы четвертых степеней последовательности натуральных чисел

(14 + 24 + 34 +…+ m4 = 1/30(6m5 + l5m4 + 10m3 — m)

усовершенствовал тригонометрические вычисления, дал правила приближенного решения уравнений высших степеней, способ определения расстояний небесных тел, изобрел остроумный механический прибор для изучения положений планет. Все эти открытия лишь несколькими столетиями позднее были вновь сделаны европейскими учеными.

Ал-Каши в начале XV века написал книгу «Поучение об окружности», на которую ссылается в своей книге (1427 года) — «Ключ к искусству счета». В «Поучении об окружности» он производит вычисления с поражающей нас точностью: если результаты, находимые им в шестидесятиричной системе счисления, перевести в десятичные дроби, то получаем 17 точных десятичных знаков после запятой. В своей книге ал-Каши находит приближенное отношение длины окружности к радиусу (число, которое мы обозначаем символом 2 π), вычисляя для этого сторону правильного многоугольника, у которого 800335168 сторон. Как увидим в дальнейшем, ал-Каши получает для числа π 16 точных знаков после запятой.

В той же книге ал-Каши среди ряда других весьма важных новых результатов впервые вводит в науку десятичные дроби, без которых немыслимы современные математика и техника. Это имело место за 175 лет ранее появления десятичных дробей в Европе.

Гиясиддин Джамшид ибн Масъуд Каши

Биография

 

Гиясиддин Джамшид ибн Масъуд Каши — математик и астроном

Родился в 1380 году в городе Кашан (в то время принадлежал к государству Амира Темура, ныне – в Иране). В 1413-14 годах им были составлены астрономические таблицы, посвященные Шахруху, сыну Амира Темура (тогда правитель государства Амира Темура).

После построения в Самарканде медресе Улугбека, он приезжает в этот город (1417 г.) и вместе с Кази-заде Руми и Али Кушчи работает под руководством Улугбека, принимает участие в проектировании и строительстве знаменитой обсерватории Улугбека, но до окончания строительства не доживет. Похоронен в Самарканде.

Его перу принадлежат книги:

«Мифтах ал-хисаб» («Ключ арифметики» (написана на персидском языке)) – основной труд ал-Каши, посвященный обстоятельному изложению сведений по арифметике и алгебре. Высоко оценивается всеми историками науки, переведен на многие европейские языки;

«Ар-Рисала ал-мухитиййа» («Трактат об окружности» (написана на персидском языке)) – работа, посвященная вычислению числа π (пи) и sin 1° с очень большой для тех времен точностью;

«Зидж Хакани дар такмили зиджи Элхани» («Зиджи Хакани» (написана на персидском языке)) – астрономические таблицы, посвященные Шахруху.

Его письмо к отцу, содержащее ценные сведения об академии Улугбека, переведено на многие языки Европы и Азии.

Вклад Джамшида ал-Каши в математику

 1. Впервые (за 150 лет до Симона Стевина в Европе) ввел и систематически использовал десятичные дроби.
 2. Вместе с Улугбеком и Кази-заде Руми разработал метод последовательных приближений, заново открытый в Европе в 19-веке французским математиком Э. Пикаром.
 3. Разработал способ приближенного нахождения корней произвольных степеней, основанный на формуле, которая сейчас носит название «бинома Ньютона».
 4. Разработал метод вычисления значений многочлена, который сейчас известен как «схема Горнера».

Заслуги Джамшида Каши в развитии науки признаны во всем мире и достойно оценены. Многочисленные копии его сочинений хранятся в библиотеках Берлина, Лейдена, Санкт-Петербурга, Лондона и др. О нем высоко отзывались Г. Зутер (Германия), В.В. Бартольд (Россия), Э. Кеннеди, Д. Кнут (США) и др.

Алоуддин Али ибн Мухаммад ал-Кушчи

Биография

Али Кушчи (1403-1474) — среднеазиатский математик и астроном. Ученик Улугбека, ал-Каши и Кази-заде ар-Руми. После смерти последнего руководил Самаркандской обсерваторией, участвовал в завершении «Гурганского зиджа».      

После гибели Улугбека ал-Кушчи уехал в Персию, а оттуда — в недавно взятый турками Константинополь, где поступил на службу к султану Мехмеду II. Здесь он познакомил византийских учёных с некоторыми открытиями самаркандской школы, в частности — с десятичными дробями. Ал-Кушчи организовал медресе при стамбульской мечети Айя София, в которую турки преобразовали византийский храм Св. Софии, где он воспитал целый ряд турецких ученых.

Ал-Кушчи написал «Трактат о науке арифметики» и «Трактат о науке астрономии», сыгравшие заметную роль в преподавании математики в странах Среднего и Ближнего Востока в XVI-XVII веках. Он написал комментарии к «Зиджи Гураган» Улугбека и «Лестнице небес» ал-Каши.

Несмотря на то, что в Константинополе ученый прожил всего лишь два года оставшейся жизни, этот отрезок времени был насыщен активной научной и образовательной деятельностью. В частности, будучи верным учеником Улугбека, Али аль-Кушчи сохранил его ценный труд «Зиджи Гураган» или «Зидж Улугбека» (Каталог звездного неба Улугбека), размножил его в многочисленных экземплярах, перевел на тюркский язык и написал к нему комментарии. Таким образом, впоследствии этот труд стал достоянием ученых Европы и Азии. В XVII веке польский астроном Ян Гевелий издает его в Европе.

Источники свидетельствуют, что Али аль-Кушчи оставил после себя около 30 трактатов по математике, астрономии, языкознанию. Среди них «Рисала фи аль-хисаб» (Трактат по арифметике), составленный в Самарканде в 1425 году. Он состоит из 3 частей: десятичной системы счисления, шестидесятичной системы счисления и инженерной деятельности.

Другими важными трудами являются «Рисолаи кусур» (Трактат о дроби), составленный в Самарканде в 1426 году, «Рисолаи аль-фатхия» (Трактат об открытии), посвященный астрономии, «Рисола аль- Мухаммадийа фи аль-хисоб» (Трактат Мухаммеда по арифметике), посвященный вопросам арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии, «Рисола фи халли аль-шакл аль-хилал» (Трактат  по измерению формы полумесяца), «Шархи мифтох аль-улуми Тафтазани» (Комментарий к произведению Тафтазани «Ключ к наукам»), «Рисола дар илми хайъат» (Трактат по астрономии), в котором нашли отражение исследования и успехи ученых самаркандской школы астрономии и другие.

Рукописи этих трудов хранятся ныне в различных книжных фондах и библиотеках, в числе которых Научно-исследовательский центр рукописи Востока имени Абу Райхана Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения, Научная библиотека Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения Российской академии наук, Библиотека Российской академии наук, Британский музей, Библиотека Оксфордского университета, Библиотека Кембриджского университета, Берлинская государственная библиотека, Библиотека мемориального комплекса имама Риза в Мешхеде, Библиотека Айя София в Турции, Национальная библиотека имени Фирдоуси в Душанбе и другие.

Вышеперечисленные трактаты были широко известны в научных кругах не только Мавераннахра, но и Европы, Ближнего и Среднего Востока и послужили основой для  дальнейшего развития выдвинутых Али аль-Кушчи исследовательских направлений.

В своих астрономических работах ал-Кушчи обсуждал возможность суточного вращения Земли вокруг своей оси, полагая, что она не противоречит данным опыта и отвергая использование натурфилософии Аристотеля для решения этой проблемы.

Также Али ал-Кушчи вычислил число «Пи» с точностью до 16 десятичных знаков (он сделал 27 удвоений числа сторон многоугольников и дошёл до многоугольника, имеющего 3*228 углов).

Спустя 150 лет после Али ал-Кушчи, Ф. Виет вычислит «Пи» всего с 9-ю десятичными знаками, сделав 16 удвоений числа сторон многоугольников.

И только через 250 лет после Али ал-Кушчи его результат будет превзойдён. В 1615 году голландский математик из Кёльна Лудольф ван Цейлен — нашёл 32 правильных знака.

Ал-Кушчи принадлежит ряд трудов по языкознанию. Он написал также «Книгу о Китае», куда он путешествовал в качестве посла Улугбека.

Али Кушчи умер 16 декабря 1474 года в Стамбуле. Он был похоронен на кладбище при мечети Айюба в Стамбуле. У входа в мечеть на мраморной плите выгравирована надпись: «Али Кушчи — человек науки».

Аль-Каши

Аль-Каши

Джемшид ибн Масуд аль Каши — Перс (1380; 1430)

Al Kashi , surnommé Ghyath al din ( l’Auxiliaire de la Foi ) doit son nom à sa ville natale, Kashan en Iran.
Il grandit dans la pauvreté durant une période Trouble of la Région subit les conquêtes militaires de l’émir Tîmur Lang , dit Tamerlan (1370; 1405).
Après la mort de Tîmur , les conditions s’améliorent grandement. Сын и успех, Шах Рох, нижний крепость, мастерская искусства и интеллекта, на Каши, se consacre aux mathématiques et à l’astronomie.
Le 2 juin 1406 marque par une éclipse de lune une de ses premières заметные наблюдения.Тымур Ланг

A cette époque, les scientifiques Effeuent leurs recherches à la cours de rois ou de princes.
A Samarkand, al Kashi vit sous la protection du Prince Ulugh-Beg (1394; 1449) qui a fondé une Université comprenant une soixantain de scientifiques qui étudient la teologie et les Sciences. Il devient Premier Directeur du Nouvel Observatoire de Samarkand et s’adonne pleinement à ses travaux tout en s’assurant d’être à l’abri du besoin.


Улуг-Бег

De nombreux ouvrages d ‘ al Kashi ainsi que surees lettres écrites à son père ont Survécu.De ce fait, les détails de ses travaux sont connus et souvent datés.

Dans le traité d’astronomie Khaqani Zij (1413-1414), il donne des tables trigonométriques en se basant sur les tables de Nasir al Din al Tusi (1201; 1274). Elles proposent des valeurs à quatre chiffres (en notation sexagésimale) de la fonction sinus. On y Trouve aussi une correance entre différents systèmes de correconnées sur la sphère céleste Com la трансформация desordinnees écliptiques en correonnées équatoriales (lien externe).
Al Kashi Не содержит таблиц изображений и таблиц видимости лунного света.
Ses nombreux travaux en Astronomie lui vaudront d’être surnommé plus tard le deuxième Ptolémée.

Dans son Traité sur le cercle (juillet 1424), al Kashi calcule le rapport de la circonférence à son rayon pour obtenir une valeur Approchée 2Pi avec une précision jamais atteinte. Соответствующие 9 должностей, точные в базе 60, 16 точных значений: 2Pi ≈ 6,283 185 307 179 586 5
Точные позиции в конце XVIème siècle avant que Ludolph van Ceulen (1540; 1610) améliore la présultat dercision avec 20 décimales pour Pi.

C’est dans son primary traité Miftah al hisab ( Clé de l’arithmétique , 2 mars 1427) qu ‘ al Kashi exploique l’usage des nombres sexagésimaux (système de numération en base 60) hérités des astronomes babyloniens. Cet импозантный успех — это предназначение для изучения Самаркандской студенческой астрономии, архитектуры, конкурентоспособности или коммерции.
Аль-Каши y décrit également des Calculs d’Aires et de Volume Com ceux du dôme en forme de coquille d’un qubba (Похоронный памятник, предназначенный для дворян).


Аль-Каши эффект вычислений в соответствии с алгоритмом, который является конкретным методом донного 400 и более поздним, чем Паоло Руффини (1765; 1822) и Уильям Хорнер (1787; 1837) .

Предлагаю австралийские подходы к расчетам в именах и раскрываю технику дежа, продолжающуюся Омар Хайям (1048; 1123?) И обращаясь к треугольнику Паскаля для выполнения расчетов типа ( а + б) п .

На бис на в Каши. Этюды для ответов на вопросы (без резюме), как пример поиска решений для неравенства типа «Теория Ферма» в случае, когда n = 3 и n = 4.

Il laisse par ailleurs son nom à un théorème qui généralise le théorème de Pythagore pour un треугольник quelconque et qui s’exprime aujourd’hui de la façon suivante:

Dans un треугольник ABC de côtés, b. a 2 = b 2 + c 2 — 2bc cos A

Le dernier ouvrage d ‘ al Kashi , Traité sur la corde et le sinus , achevé après sa mort от Qadi Zada ​​al Rumi (1364; 1436) présente en special le calc de sin (1 °) avec une grande précision pour en déduire le reste de la table à l’aide de Relations Connues.On y Trouve aussi une étude par une méthode itérative d’une équation du troisième degré liée à la trisection de l’angle.

Par l’introduction des fractions décimales dont il exploique le maniement 200 ans avant La Disme de Simon Stevin (1548; 1620), al Kashi atteindra une immense renommée et restera le dernier grand mathématicien perse à entrer dans quhistoire avant le monde occidental prenne le relais.

История математики: Хронология математиков

История математики: Хронология математиков Примечание: есть также хронологические списки математических работ и математики для Китая и хронологические списки математиков для арабская сфера, Европа, Греция, Индия и Япония.

Содержание

1700 г. до н. Э., 700 г. 600, 500, 400, 300, 200, 100 до н. Э., 1 н. Э., 100 г., 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, г. 1200, 1300, 1400, 1500, 1550, 1600, 1625, 1650, г. 1675, 1700, г. 1725, 1750, 1775, 1800, 1810 г., г. 1820 г., 1830 г., 1840 г., 1850 г., 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 г.

Чтобы вернуться к этому оглавлению снизу, просто нажмите на годы, указанные в заголовках. Сноски (* MT, * MT, * RB, * W, * SB) объяснены. ниже.

Список математиков

  1700 г.

  н. Э.
 • Ахмес (ок. 1650 г. до н. Э.) * MT

  700 до н. Э.

 • Баудхаяна (ок. 700)

  600 до н. Э.

 • Фалес Милетский (ок. 630 — ок. 550) * MT
 • Апастамба (ок. 600)
 • Анаксимандр Милетский (ок. 610-ок. 547) * SB
 • Пифагор Самосский (ок. 570-ок. 490) * SB * MT
 • Анаксимен Милетский (эт. 546) * SB
 • Клеострат Тенедосский (ок. 520)

  500 до н. Э.

 • Катьяяна (ок.500)
 • Набу-риманни (ок. 490)
 • Кидину (ок. 480)
 • Анаксагор из Клазомен (ок. 500 — ок. 428) * SB * MT
 • Зенон Элейский (ок. 490 — ок. 430) * MT
 • Антифон Рамносский (Софист) (ок. 480-411) * SB * MT
 • Энопиды Хиосские (ок. 450?) * SB
 • Левкипп (ок. 450 г.) * SB * MT
 • Гиппократ Хиосский (ок. 440 г.) * SB
 • Метон (ок. 430) * SB
 • Гиппий Элидский (ок. 425 г.) * SB * MT
 • Феодор Киренский (ок.425)
 • Сократ (469-399)
 • Филолай Кротонский (ум. Ок. 390 г.) * SB
 • Демокрит Абдерский (ок. 460-370) * SB * MT

  400 до н. Э.

 • Гиппас из Метапонта (или Сибариса, или Кротона) (ок. 400?)
 • Архит Тарентский (Тарасский) (ок. 428 — ок. 347) * SB * MT
 • Платон (427-347) * SB * MT
 • Феэтет Афинский (ок. 415 — ок. 369) * MT
 • Леодама из Фасоса (ок. 380 г.) * SB
 • Леон (эт.375) * SB
 • Евдокс Книдский (ок. 400 — ок. 347) * SB * MT
 • Каллип из Кизика (ок. 370 г.) * SB
 • Ксенократ Халкидонский (ок. 396-314)
 • Гераклид Понтийский (ок. 390 — ок. 322)
 • Брайсон Гераклейский (ок. 350?)
 • Менехм (ок. 350) * SB
 • Февдий Магнезийский (ок. 350?)
 • Тимарид (ок. 350)
 • Dinostratus (ок. 350) * SB
 • Спевсипп (ум. 339)
 • Аристотель (384-322) * SB * MT
 • Аристей Старший (эт.c. 350-330) * СБ * МТ
 • Евдем Родосский (перипатетик) (ок. 335 г.) * SB

  300 до н. Э.

 • Автолик из Питана (ок. 300) * SB
 • Евклид (ок. 295) * SB * MT
 • Аристарх Самосский (ок. 310-230) * SB * MT
 • Архимед Сиракуз (287-212) * SB * MT
 • Филон Византийский (ок. 250 г.) * SB
 • Никотел из Кирены (ок. 250 г.)
 • Strato (ок. 250)
 • Персий (ок. 250?)
 • Эратосфен Киренский (ок.276-с. 195) * SB * MT
 • Хрисипп (280-206)
 • Конон Самосский (около 245 г.) * SB
 • Аполлоний Перги (ок. 260-ок. 185) * SB * MT
 • Никомед (ок. 240?) * SB * MT
 • Досифей Александрийский (около 230 г.) * SB
 • Персей (фл. 300-70 до н. Э.?) * SB

  200 до н. Э.

 • Дионисодор из Амиса (ок. 200?) * SB
 • Диокл из Кариста (ок. 180 г.) * SB * MT
 • Гипсикл Александрийский (fl.c. 175) * SB * MT
 • Гиппарх Никейский (ок. 180-ок. 125) * MT
 • Умасвати (ок. 150)

  100 до н. Э.

 • Зенодор (ок. 100 до н.э.?)
 • Посидоний (ок. 135 — ок. 51) * SB
 • Марк Терентий Варрон (116-27)
 • Зенон Сидонский (ок. 79 г. до н. Э.)
 • Гемин Родосский (ок. 77 г. до н. Э.) * SB
 • Клеомед (ок. 40 г. до н. Э.?) * SB

  1 н. Э.

 • Феодосий Триполи (ок. 50? Н. Э.)
 • Памфила (ок.60 г. н.э.)
 • Цапля Александрийская (эт. 62 г. н. Э.) (Герой) * SB * MT

  100 н. Э.

 • Balbus (fl. Ок. 100) * SB
 • Менелай Александрийский (ок. 100 г. н. Э.) * MT * SB
 • Никомах Герасинский (ок. 100) * SB
 • Чжан Хэн (78–139)
 • Теон Смирнский (ок. 125 г.)
 • Птолемей (Клавдий Птолемей) (ок. 100-ок. 170) * SB * MT
 • Марин из Тира (ок. 150)
 • Неемия (ок. 150)
 • Апулей Мадаурский (Луций Апулей) (ок.124-с. 170)

  200 н. Э.

 • Диоген Лаэртский (ок. 200 г.)
 • Лю Хун (эт. 178-187)
 • Ван Фэн (217-257)
 • Диофант Александрийский (ок. 250?) * SB * MT
 • Сунь Цзы (ок. 250?)
 • Чжао Шуан (Цзюнь Цин) (ок. 260)
 • Лю Хуэй (ок. 263) * SB
 • Порфирий (ок. 234-ок. 305) (Малх Тирский, Порфирий)
 • Анатолий Александрийский (ок. 269 г.) * SB
 • Sporus (ок. 280)
 • Ямблих (ок.250-с. 350) * SB
 • Сяхоу Ян (ок. 350?)

  300 н. Э.

 • Папп Александрийский (ок. 300–350) * SB * MT
 • Серен Антинопольский (ок. 350)
 • Пандрозия (ок. 350)
 • Теон Александрийский (ок. 390)
 • Марсиан Капелла (ок. 365-440) * SB
 • Синезий Киренский (ок. 370 — ок. 413)
 • Гипатия Александрийская (ок. 370-415) * SB * MT

  400 н. Э.

 • Dominus of Larissa (fl. C.450) * SB
 • Прокл Диадох (410-485) * SB * MT
 • Чжан Цюцзянь [Чанг Цю-цзянь] (ок. 450?)
 • Цзу Чунчжи (Вэньюань) [Цу Чун-чжи] (429-500) * MT
 • Евтокий Аскалонский (ок. 480 г.) * SB
 • Марин из Сихема (Неаполя) (ок. 480?) * SB

  500 н. Э.

 • Метродорус (ок. 500)
 • Аниций Мавлий Северин Боэций (ок. 480-524) * MT
 • Симплиций Киликийский (ок. 530)
 • Антемий из Тралл (ум.c. 534) * SB * MT
 • Арьябхата (476-ок. 550) * SB * MT
 • Флавий Магнус Аврелий Кассиодор (ок. 480 — ок. 575) * SB
 • Иоанн Филопон (ок. 490) * SB
 • Варахамихира (ок. 505 — ок. 558)
 • Исидор Милетский (ок. 540?) * SB
 • Евтокий Аскалонский (ок. 550?)
 • Лю Чжо (544-610)
 • Чжэнь Луань (Шузун) (эт. 566)
 • Исидор Севильский (ок. 560-636) * SB

  600

 • Брахмагупта (ок.598-с. 670) * MT
 • Ван Сяотун [Ван Сяо-дун] (fl. Ок. 625)
 • Ли Чуньфэн (эт. 664)
 • Bede (673-735) * SB

  700

 • И Син (683-727)
 • Levensita (эт. 718)
 • Алкуин Йоркский (ок. 735-804) * SB * MT
 • Мухаммад ибн Ибрагим аль-Фазари (ок. 771 г.) * SB

  800

 • Бану Муса (Мухаммад, Ахманд и аль-Хасан, сыновья Мусы ибн Шакира) (девятый век) * SB
 • аль-Хаджадж ибн Матар (ок.800)
 • Абу Джафар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (ок. 780 — ок. 850) * SB * MT
 • Храбанус Маврус (784-856)
 • Лев Математик (ок. 790 — пост 869) * SB
 • Говиндасвами (ок. 800-850)
 • аль-Аббас ибн Саид аль-Джавари (ок. 830 г.) * SB
 • Хунайн ибн Исхак (Иоаннитий) (808-873)
 • Прутудакасвами (ок. 850)
 • Абд аль-Хамид ибн Тюрк (ок. 850 г.)
 • Ахмад ибн Абдулла аль-Марвази Хабаш аль-Хасиб (эт. 825-870) * SB
 • Махавира (Махавирачарья) (ок.850) * SB
 • Абу Абдаллах Мухаммад ибн Иса аль-Махани (ок. 860 г., ум. Ок. 880) * SB
 • Табит ибн Курра (836-901) * MT
 • аль-Фадл ан-Найризи (ок. 880)
 • Куста ибн Лука (ум. 912)
 • Абу Камил Шуджа ибн Аслам ибн Мухаммад ибн Шуджа (ок. 850 — ок. 930) * SB
 • Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази (Разес) (ок. 865 — ок. 932) * SB
 • Абу Абдаллах Мохаммад ибн Джабир аль-Баттани (Альбатениус) (ок. 858-929) * SB * MT
 • Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад Тархан ибн Авзалаг аль-Фараби (Альфарабий) (ок.870-с. 950) * SB
 • Абу’л-Аббас аль-Фадл ибн ан-Найризи (около 897 г., умер около 922 г.) * SB

  900

 • Шридхара (ок. 900)
 • Ахмад ибн Юсуф (ок. 900-905) * SB
 • Ибрагим ибн Синан ибн Сабит ибн Курра (909-946) * SB
 • Манджула (ок. 930)
 • Абу Сахл аль-Кухи (ок. 950)
 • Абу л’Хасан аль-Уклидиси (ок. 952)
 • Абд аль-Азиз аль-Кабиси (ок. 950 г.) * SB
 • Прашастидхара (эт. 958)
 • Абу Джафар Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Хорасани аль-Хазин (ум.c. 965) * SB
 • Aryabhata II (fl. C. № 950-1100) * SB
 • Мухаммад Абу’л-Вафа аль-Бузджани (940-998) * SB * MT
 • Герберт д’Орийак, Папа Сильвестр II (ок. 945-1003) * SB
 • Абд аль-Джалил ас-Сиджи (ок. 970)
 • Абу’л-Хасан ибн Юнус (950-1009) * MT
 • Абу Махмуд Хамид ибн аль-Книдр аль-Худжанди (ум. Ок. 1000 г.) * SB
 • Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хайтам (Альхазен) (ок. 965 — ок. 1039) * SB * MT
 • Абу ль-Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (973-1055)
 • Халаюда (ок.975)
 • Абу Сахл Вайджан ибн Рустам аль-Кухи (эт. 970-1000) * SB
 • Абу ль-Квазим Маслама ибн Ахмад аль-Фаради аль-Маджрити (фл. 980-1000) * SB

  1000

 • Джаядева (ок. 1000)
 • Абу Али аль-Хусейн ибн ‘Абдулла ибн Сина (Авиценна) (980-1037)
 • Абу Бакр ибн Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Караджи (аль Кархи) (ок. 1000 г.) * SB
 • Абу Абдаллах аль-Хасан ибн аль-Багдади (ок. 1000 г.)
 • Аль-Джили Кушьяр ибн Лаббан ибн Башахри (ок.1000) * SB
 • Абу Наср ибн Али Мансур ибн Ирак (ум. 1030) * SB
 • Абу Абдаллах Мухаммад ибн Муад аль-Джайани (ок. 990 — пост 1079) * SB
 • Абу Мансур аль-Багдади (ок. 1025 г.)
 • Али ибн Ахмад ан-Насави (fl. 1029-1044) * SB
 • Герман Рейхенанский (Контрактус) (1013-1054) * SB
 • Шрипати (эт. 1039)
 • Михаил Константин Пселл (1018-1078) * SB
 • Цзя Сянь (ок. 1050)
 • Шен Куо (1031-1095)
 • Умар аль-Хайями (Омар Хайям) (ок.1048-ок. 1131) * SB * MT
 • Аделард из Бата (1075-1164) * SB * MT

  1100

 • Питер Абеляр (1079-1142)
 • Хемачандра Сури (р. 1089)
 • Авраам бен Меир ибн Эзра (Авенаре) (ок. 1090 — ок. 1167) * SB
 • Абу Бакр Мухаммад ибн Яхья ибн ас-Саиг ибн Баджа (Авенпас) (ум. 1139) * SB
 • Абу Мухаммад Джабир ибн Афлах аль-Ишбили (Гебер) (ок. 1125 г.) * SB
 • Иоанн Севильский (ок. 1125)
 • Доминго Гундисальво (ок.1125)
 • Авраам бар Хийя ха-Наси (Савасорда) (ок. 1125) * SB
 • Платон Тиволи (ок. 1125) * SB
 • Жирар Кремоны (1114-1187) * MT
 • Абу-л-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Рушд (Аверроэс) (1126–1198)
 • Бхаскара (1114-ок. 1185) * MT
 • Ибн Яхья ас-Самав’аль (1125-1180)
 • Герард Кремонский (ок. 1114-1187)
 • Абд ар-Рахман аль-Хазини (ок. 1150 г.)
 • Роберт Честерский (ок. 1150)
 • Шараф ад-Дин ат-Туси (ок.1175)
 • Роберт Гроссетест (ок. 1168-1253) * SB * MT
 • Леонардо Фибоначчи из Пизы (C. 1170-post 1240) * SB * MT

  1200

 • Кангадева (эт. 1205)
 • Ли Чжи (Li Ye) (Цзинчжай) (1192-1279) * SB
 • Альберт великий (1193-1280)
 • Уильям Шервуд (ок. 1195-1249)
 • Альберт Великий (ок. 1200-1280) * SB
 • Насир ад-Дин ат-Туси (1201-1274)
 • Закария ибн Мухаммад ибн Махмуд аль-Казвини (ок.1203-1283) * SB
 • Александр де Вильдье (ок. 1225)
 • Лю И (ок. 1225 г.)
 • Майкл Скот (ум. Около 1235 г.) * SB
 • Иоанн Галифаксский (Сакробоско) (ок. 1200-1256)
 • Цинь Цзюшао (Даогу) [Цинь Цзю-шао] (ок. 1202 — ок. 1261) * SB
 • Кампан из Новары (ок. 1205-1296) * SB
 • Петр Испанский (1210-1277)
 • Jordanus de Nemore (fl. 1220-1260) * SB * MT
 • Иоанн Палермский (fl. 1221-1240) * SB
 • Жирар Брюссельский (эт.c. 1235) * SB
 • Роджер Бэкон (ок. 1219 — ок. 1292) * SB
 • Вильгельм Мербеке (ок. 1225–1286) * SB
 • Джон Печам (ок. 1230–1292) * SB
 • Го Шоуцзин (1231-1316)
 • Ян Хуэй (Qianguang) (fl. 1261-1275) * MT
 • Мухаммад аль-Халили (ок. 1250 г.)
 • Витело (Вителлио) (эт. 1250-1275)
 • Мухий ‘ль-Дин аль-Магриби (около 160–1265 гг.) * SB
 • Раймонд Лулли (1234-1315)
 • Ван Сюнь (1235-1281)
 • Георгиос Пахимерес (1242-1316)
 • Максимос Планудес (ок.1255-1310)
 • ибн аль-Банна аль Марракуши (1256-1321) * SB
 • Джон Данс Скот (ок. 1266-1308) * SB
 • Петр Филомена из Дакии (fl. 1290-1300) * SB
 • Уолтер Берли (1273-1357)

  1300

 • Мануэль Москопулос (ок. 1300 г.)
 • Камаль ад-Дин Абул Хасан Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Фариси (ум. 1320) * SB
 • Чжу Шицзе (Ханьцин, Сунтинг) [Чу Ши-цзе] (ок. 1280–1303) * SB
 • Франциск Мейроннский (ок.1285-с. 1330) * SB
 • Уильям Оккамский (ок. 1285 — ок. 1349) * SB * MT
 • Леви бен Герсон (1288-1344) * SB
 • Ричард Валлингфордский (ок. 1291-1336) * SB
 • Томас Брэдвардин (ок. 1295-1349) * MT
 • Николай Рабдас (ум. 1350)
 • Жан Буридан (ок. 1300-1358)
 • Гергорий Римини (ум. 1358)
 • Иоанн Мерс (Johannes de Muris) (ок. 1343) * SB
 • Альберт Саксонский (ок. 1316-1390) * SB * MT
 • Николь Орем (ок.1320-1382) * СБ * МТ
 • Джон Дамблтон (ум. Ок. 1349)
 • Уильям Хейтсберийский (ок. 1335 г.) * SB
 • Dominicus de Clavasio (ок. 1346 г.) * SB
 • Иммануил Бонфилс (ок. 1350 г.)
 • Джованни ди Казали (ок. 1350 г.)
 • Нараяма Пандит (ок. 1350 г.) * SB
 • Ричард Свинсхед (Suiseth, Calculator) (ок. 1350 г.)
 • Ding Ju (эт. 1355)
 • Марсилий Ингенский (ок. 1330–1396) * SB
 • Иоанн Корнубийский (ок. 1360 г.)
 • Петр Мантуанский (эт.c. 1360)
 • Мадхава Сангамаграммы (ок. 1340-1425)
 • Ральф Строде (эт. 1370)
 • Хэ Пинцзы (эт. 1373)
 • Антонио де Мазинги (р. Ок. 1353)
 • Кади Зада ар-Руми (Салах ад-Дин Муса Паша) (ок. 1364 — ок. 1436) * SB

  1400

 • Филиппо Брунеллески (1377-1446)
 • Парамешвара (ок. 1380 — ок. 1460) * SB
 • Иоанн Гмунденский (ок. 1382-1442) * SB
 • Ghy`iyath al_d`Din Jamshid Masud al-Kashi (ум.1429) * SB
 • Николетта Паулюс Венецианская (ум. 1429)
 • Улугбек (1394-1449) * МП
 • Паоло дель Поццо Тосканелли (1397-1482)
 • Лю Шилонг ​​(эт. 1424)
 • Николай Кузанский (1401-1464) * SB * MT
 • Леоне Баттиста Альберти (1404-1472) * SB * MT
 • Гияс ад-Дин аль-Каши (ум. 1429) * MT
 • Пьеро делла Франческа (ок. 1410-1492) * MT
 • Абу л’Хасан Али ибн Мухаммад ибн Али аль-Каласади (1412–1486) * SB
 • Джордж Пёрбах (1423-1461)
 • Иоганнес Кампанус (ок.1450)
 • У Цзин (эт. 1450)
 • Пьеро Борги (ум. 1484 г.) * MT
 • Иоганн Мюллер из Кенигсберга (Regiomontanus) (1436-1476) * SB * MT
 • Лука Пачоли (ок. 1445 — ок. 1514) * SB * MT
 • Николя Шюке (ок. 1445 — ок. 1500) * SB * MT
 • Нилаканта Сомаяджи (1445-1545)
 • Леонардо да Винчи (1452-1519) * SB * MT
 • Jacques le Fèvre d’Estaples (Stapulensis) (ок. 1455-ок. 1536)
 • Нилаканта Сомаяджи (1455–1555)
 • Иоганн Видман (1462-1498) * MT
 • Сципионе дель Ферро (1465-1526) * SB * MT
 • Петр Татаретский (эт.1490-1500)
 • Йоханнес Вернер (1468-1522) * MT
 • Джон Майор (1469-1550) * SB
 • Жан Дулларт из Шента (ок. 1470-1513) * SB * W
 • Шарль де Бувель (ок. 1470 — ок. 1553) * З.
 • Педро Санчес Чируело (ок. 1470-1554) * SB
 • Альбрехт Дюрер (1471-1528) * SB * MT * W
 • Федерико Гризогоно (Federicus de Chrysogonius) (1472-1538) * W
 • Николай Коперник (1473-1543) * SB * MT * W
 • Катберт Тонстолл (1474-1559) * MT * W

  1500

 • Иоганн Майорис Скотт (1478-1540)
 • Альварус Томас (эт.1509) * Вт
 • Гаспар Лакс (1487-1560) * SB * W
 • Майкл Стифель (ок. 1487-1567) * MT * W
 • Франсиско де Мелло (1490-1536) * Вт
 • Хуан де Селайя (ок. 1490-1558) * SB * W
 • Estienne de La Roche (ок. 1520 г.) * SB * W
 • Адам Ризе (1492-1559) * SB * W
 • Йоханнес Бутео (ок. 1492-1570) * З.
 • Луис Вивес (1492-1589)
 • Oronce Fine (Fineus) (1494-1555) * Вт
 • Иоганн Шойбель (1494-1570)
 • Франческо Моролико (1494-1575) * SB * W
 • Питер Апиан (1495-1552) * W * SB
 • Филип Шварцерд (Меланхтон) (1497-1560)
 • Андриас Осиандер (1498-1552) * З
 • Уильям Бакли (ум.c. 1550)
 • Кристофф Рудольф (ок. 1500-ок. 1545) * SB * MT * W
 • Никколо Фонтана из Брешии (Тарталья) (ок. 1500-1557) * MT * W
 • Шанкара Вариар (ок. 1500-1560)
 • Нараяна (ок. 1500-1575)
 • Джироламо Кардано (1501-1576) * SB * MT * W
 • Педро Нуньес (Нониус) (1502-1578) * SB * W
 • Йоханнес Штурм (1507-1589)
 • Джемма Ренье (Фризиус) (1508-1555)
 • Федерико Коммандино (1509-1575) * SB * W
 • Роберт Рекорд (1510-1558) * SB * MT * W
 • Герард Меркатор (Кремер) (1512-1594) * SB * MT * W
 • Георг Иоахим Ретикус (1514-1574) * SB * MT * W
 • Пьер де ла Раме (Рамус) (1515-1572) * SB * W
 • Жак Пелетье (1517-1582) * SB * W
 • Леонард Диггес (ок.1520-1559) * SB * W
 • Людовико Феррари (1522-1565) * SB * MT * W

  1550

 • Рафаэль Бомбелли (ок. 1526-1572) * MT * W
 • Джон Ди (1527-1608) * SB * W
 • Франческо Патрици (1529-1597) * SB * W
 • Джованни Баттиста Бенедетти (1530-1590) * SB * W
 • Cunradus Dasypodius (ок. 1530-1600) * SB * W
 • Джьестадева (ок. 1550 г.)
 • Вильгельм Хольцманн (Ксиландер) (1532-1576)
 • Джамбаттиста делла Порта (1535-1615) * SB * W
 • Эгнатио Данти (1536-1586) * SB * W
 • Франческо Бароцци (1537-1604) * SB * W
 • Христофор Клавиус (Christolf Klau) (1537-1612) * SB * MT * W
 • François Viète (Vieta) (1540-1603) * MT * W
 • Остилио Риччи (1540-1603) * SB * W
 • Людольф ван Сеулен (1540-1610) * SB * MT * W
 • Адриан Антонис (ок.1543-1620) * Вт
 • Гвидобальдо дель Монте (1545-1607) * SB * W
 • Пауль Виттих (ок. 1546-1586) * W.
 • Томас Диггес (ок. 1546-1595) * SB * MT * W
 • Тихо Браге (1546-1601) * MT * W
 • Франсуа д’Агилон (1546-1617) * W * SB
 • Сюй Синьлу (эт. 1573)
 • Джодано Бруно (1548-1600) * Вт
 • Саймон Стевин (1548-1620) * MT * W
 • Генри Сэвил (1549-1622) * MT
 • Джон Напье (1550-1617) * SB * MT * W
 • Валинтин Отон (1550-1605)
 • Михаил Mästlin (1550-1631) * W
 • Ачюта Писарати (ок.1550-1621)
 • Хуан Баттиста Вильяльпандо (1552-1608) * З.
 • Маттео Риччи (1552-1610) * SB * W
 • Лука Валерио (1552-1618) * MT * W
 • Пьетро Антонио Кальтальди (1552-1626) * SB * MT * W
 • Jobst Bürgi (1552-1632) * MT * W
 • Бернадино Бальди (1553-1617) * SB * W
 • Джованни Антонио Маджини (1555-1617) * SB * W
 • Никколо Лонгобарди (1559–1654)
 • Томас Харриот (ок. 1560-1621) * SB * MT * W
 • Bartholomäus Pitiscus (1561-1613) * SB * W
 • Адриан ван Румэн (Адриан Романус) (1561-1615) * SB * MT * W
 • Эдвард Райт (1561-1615) * Вт
 • Фрэнсис Бэкон (1561-1626) * SB * W
 • Генри Бриггс (1561-1631) * MT * W
 • Филип ван Лансберг (1561-1632) * SB * W
 • Томас Финк (1561-1656) * SB * W
 • Сюй Гуанци (1562–1633)
 • Галилео Галилей (1564-1642) * SB * MT * W
 • Ли Чжицао (Чжэньчжи) (1565-1630)
 • Марин Гетальдич (Марино Гетальди) (1568-1626) * SB * MT * W
 • Cheng Dawei (Rusi, Binqu) (эт.1592)
 • Иоганн Кеплер (1571-1630) * SB * MT * W
 • Адриан Метиус (1571-1635) * SB * W
 • Самуэль Маролуа (ок. 1572-1627)

  1600

 • Уильям Отред (1575-1660) * SB * MT * W
 • Мори Камбей Сигэёси (фл. 1600-1628)
 • Иоганн Терренц Шрек (1576-1630)
 • Пол Гульдин (1577-1643) * З.
 • Ли Тяньцзин (1579–1659)
 • Виллебронд Снель (1580-1626) * MT * W
 • Денис Генрион (ок. 1580-1632) * SB * W
 • Иоганн Фаульхабер (1580-1635) * SB * W
 • Эдмунд Гюнтер (1581-1626) * SB * MT * W
 • Клод-Гаспар Баше де Мезириак (1581-1638) * SB * RB * MT * W
 • Александр Андерсон (1582-ок.1620)
 • Джулио Алени (1582–1649)
 • Григорий Святого Винсента (1584-1667) * RB * W
 • Клод Мидордж (1585-1647) * SB * MT * W
 • Ян Брозек (Broscius) (1585-1652) * W
 • Иоахим Юнгиус (1587-1657) * SB * W
 • Исаак Бикман (1588-1637) * SB * W
 • Иоганн Генрих Альстед (1588-1638)
 • Марин Мерсенн (1588-1648) * SB * RB * MT * W
 • Этьен Паскаль (1588-1651) * SB * MT * W
 • Томас Гоббс (1588-1679) * Вт
 • Жирар Дезарг (1591-1661) * SB * MT * W
 • Иоганн Адам Шаль фон Белл (1591-1666)
 • Жан Лерешон (ок.1591-1670) * SB
 • Вильгельм Шикард (1592-1635) * З
 • Джакомо Ро (1593-1638)
 • Пьер Эригон (ум. Ок. 1643) * SB * W
 • Альбер Жирар (ок. 1595-1632) * SB * MT * W
 • Жан Богран (ок. 1595-1640) * SB * MT * W
 • Рене дю Перрон Декарт (1596-1650) * SB * RB * MT * W
 • Ричард Деламен (ум. 1645) * SB * MT * W
 • Жан-Шарль де ла Файль (1597-1652) * SB * W
 • Bonaventura Cavalieri (1598-1647) * РБ * МТ * Вт
 • Ёсида Ситибэй Кою (1598–1672)
 • Клод Харди (ок.1598-ок. 1678) * SB * W

  1625

 • Антуан де Лалувер (1600-1664) * SB * RB * W
 • Адриан Влакк (Влаккус) (1600-1667) * Ш * Ш
 • Пьер де Каркави (ок. 1600-1684) * SB * W
 • Флоримон Дебон (1601-1652) * SB * MT * W
 • Пьер де Ферма (1601-1665) * РБ * МТ * Вт
 • B \ Jacques de Billy (1602-1675) * Вт
 • Gilles Personne de Roberval (1602-1675) * SB * RB * MT * W
 • Абрахам Боссе (1602-1676) * Вт
 • Бернар Френикль де Бесси (ок.1605-1675) * SB * RB * W
 • Хуан Карамуэль и Лобковиц (1606-1682) * SB * W
 • Оноре Фабри (1607-1688) * SB * MT * W
 • Евангелиста Торричелли (1608-1647) * RB * MT * W
 • Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) * З.
 • Ян Янс де Йонге Стампиоэн (1610 — после 1689 г.) * W
 • Жан Николас Смогулецкий (1611–1656)
 • Джон Пелл (1611-1685) * SB * RB * MT * W
 • Jacques-Alexandre Le Tenneur (fl. 1640-1650) * SB * W
 • Андре Таккет (1612-1660) * Вт
 • Антуан Арнаул (1612-1694) * SB * W
 • Жан-Франсуа Никерон (1613-1616) * SB * W
 • Джон Уилкинс (1614-1672) * MT
 • Frans van Schooten (1615-1660) * RB * MT * W
 • Джон Уоллис (1616-1703) * РБ * МТ * З
 • Клод Милон (ок.1618-ок. 1660) * SB * W
 • Альфонс Антон де Сараса (1618–1667)
 • Габриэль Мутон (1618-1694) * SB * W
 • Микеланджело Риччи (1619-1682) * SB * W
 • Уильям Браункер (1620-1684) * RB * MT * W
 • Николас Меркатор (Кауфман) (1620-1687) * RB * MT * W
 • Клод Франсуа Миллиет Дешеле (1621-1678) * SB * W
 • Бернхард Варениус (1622-ок. 1650) * З.
 • Иоганн Генрих Ран (1622-1676) * MT
 • Рене Франсуа Вальтер де Слюз (1622–1685) * РБ * МТ * Вт
 • Адриен Аузу (1622-1691) * SB * W
 • Винченцо Вивиани (1622-1703) * RB * MT * W
 • Стефано дельи Анджели (1623-1697) * SB * MT * W
 • Блез Паскаль (1623-1662) * SB * RB * MT * W

  1650

 • Арнольд Геулинкс (1625-1669)
 • Ян Де Витт (1625–1672) * MT * W
 • Джон Коллинз (1625-1683) * SB * RB * W
 • Пьетро Менголи (1625-1686) * MT * SB * W
 • Сэмюэл Морланд (1625-1695) * SB * W
 • Эразм Бартолин (1625-1698) * SB * W
 • Жан-Доминик Кассини (1625-1712) * SB * MT * W
 • Роберт Бойл (1627-1691) * MT
 • Ян Худде (1628-1704) * SB * RB * MT * W
 • Христиан Гюйгенс (1629-1695) * SB * RB * MT * W
 • Исаак Бэрроу (1630-1677) * SB * RB * MT * W
 • Сюэ Фэнцзуо (ум.1680)
 • Кристофер Рен (1632-1723) * RB * MT * W
 • Hendrik van Heuraet (1633 — ок. 1660) * SB * W
 • Фанг Чжунтун (1633-1698)
 • Мэй Вендинг (1633-1721)
 • Роберт Гук (1635-1702) * SB * RB * MT * W
 • Уильям Нил (1637-1670) * MT
 • Джеймс Грегори (1638-1675) * SB * RB * MT * W
 • Георг Мор (1640-1697) * SB * MT * W
 • Бернар Лами (1640-1715) * SB * W
 • Жак Озанам (1640-1717) * SB * MT * W
 • Филипп де Ла Хир (1640-1718) * SB * RB * MT * W
 • Секи Шинсуке Кова (1642-1708) * MT
 • Исаак Ньютон (1642-1727) * SB * RB * MT * W
 • Олоф Ремер (1644-1710) * RB * W
 • Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) * SB * RB * MT * W
 • Джованни Чева (1647-1734) * SB * MT * W
 • Джозеф Рафсон (1648-1715) * MT
 • Томассо Чева (1648-1737) * SB * W

  1675

 • Эренфрид Вальтер фон Чирнхаузен (1651-1708) * MT * RB * W
 • Мишель Ролль (1652-1719) * SB * RB * MT * W
 • Жак Бернулли (Джеймс, Якоб) (1654-1705) * РБ * MT * W
 • Бернар Ньивентийт (1654-1718) * SB * W
 • Пьер Вариньон (1654-1722) * РБ * MT * W
 • Джон Крейг (ум.1731) * SB * W
 • Шарль Рене Рейно (1656-1728) * SB * W
 • Эдмунд Галлей (1656-1743) * SB * RB * MT * W
 • Бернар ле Буйе дю Фонтенель (1657-1757) * SB * W
 • Дэвид Грегори (1659-1708) * SB * RB * MT * W
 • Иосиф Саурин (1659-1737) * РБ * З
 • Томас-Фанте де Ланьи (1660-1734) * SB * W
 • Путумана Сомаяджи (ок. 1660-1740)
 • Гийом-Франсуа-Антуан де л’Оспиталь (1661–1704) * SB * RB * MT * W
 • Накане Генкей (1661-1733)
 • Жан-Пьер де Крусаз (1663-1750) * Вт
 • Такебе Кенко (1664-1739)
 • Антуан Родитель (1666-1716) * RB * W
 • Джироламо Саккери (1667-1733) * MT * W
 • Джон Арбетнот (1667-1735) * SB * MT
 • Жан Бернулли (Джон, Иоганн) (1667-1748) * RB * MT * W
 • Уильям Уистон (1667-1752) * MT * W
 • Абрахам Де Муавр (1667-1754) * SB * RB * MT * W
 • Леонтий Филиппович Магнитский (1669-1739) * СБ * З
 • Джон Кейл (1671-1721) * Вт
 • Гвидо Гранди (1671-1742) * SB * MT * W
 • Джордж Чейн (1671-1743) * SB * W
 • Иоганн Габриэль Доппельмайр (ок.1671-1750) * SB * W
 • Кристиан Вольф (1674-1754) * Вт
 • Хамфри Диттон (1675-1715) * РБ
 • Уильям Джонс (1675-1749) * SB * W

  1700

 • Джаганатх Пандит (эт. 1700)
 • Чэнь Ширэнь (1676-1722)
 • Якопо Франческо Риккати (1676-1754) * SB * RB * MT * W
 • Жозеф Приват де Мольер (1677-1742) * З.
 • Жак Кассини (1677-1756) * SB * W
 • Жак-Франсуа Ле Пуавр (ок. 1704 г.) * SB * W
 • Пьер-Ремон де Монморт (1678-1719) * SB * RB * W
 • Якоб Германн (1678-1733) * SB * MT * W
 • Чарльз Хейс (1678-1760)
 • Джон Мачин (1680-1751)
 • Роджер Котс (1682-1716) * SB * RB * MT
 • Николас Сондерсон (1682-1739)
 • Джулио Карло Фагано дей Тоски (1682-1766) * SB * RB
 • Франсуа Фрезье (1682-1773)
 • Франсуа Николь (1683-1758) * RB
 • Жан-Филипп Рамо (1683-1764)
 • Брук Тейлор (1685-1731) * РБ * MT
 • Джордж Беркли (1685-1733) * MT
 • Николас Бернулли (1687-1759) (племянник Жана) * MT
 • Роберт Симсон (1687-1768) * MT
 • Вильгельм Джабоб Сторм ван с’Гравесанде (1688-1742) * SB
 • Луи Бертран Кастель (1688-1757) * SB * MT
 • Кристиан Гольдбах (1690-1764) * SB * MT
 • Джеймс Стерлинг (1692-1770) * MT
 • Мацунага Рёхицу (эт.1718-1749)
 • Джаганнатха (ок. 1720-1740) * SB
 • Николас Бернулли (1695-1726) (сын Жана) * MT
 • Колин Маклорен (1698-1746) * SB * RB * MT
 • Пьер Бугер (1698-1758) * MT
 • Пьер-Луи Моро де Мопертюи (1698-1759) * SB * MT
 • Шарль-Этьен-Луи Камю (1699-1768) * SB

  1725

 • Уильям Брейкенридж (ок. 1700 — пост 1759 г.)
 • Даниэль Бернулли (1700-1782) * РБ * MT
 • Накане Гэндзюн (1701-1761)
 • Курушима Ёсита (ум.1757)
 • Томас Байес (1702-1752) * SB * MT
 • Антуан Депарсьё (1703-1768) * SB
 • Габриэль Крамер (1704-1752) * SB * RB * MT
 • Алексис Фонтен де Бертен (1704–1771) * SB
 • Иоганн Андреа Сегнер (1704-1777)
 • Иоганн Кастильон (1704-1791) * SB * MT
 • Габриэль Эмили дю Бретей, маркиза дю Шатле (1706-1749) * SB
 • Бенджамин Робинс (1707-1751)
 • Винченцо Риккати (1707-1775) * SB
 • Леонард Эйлер (1707-1783) * SB * MT
 • Compte de Buffon (1707-1788) * MT
 • Томас Симпсон (1710-1761) * РБ * MT
 • Жан Бернулли (1710-1790) (сын Жана 1667-1748) * MT
 • Руджер Йозеф Боскович (1711-1787) * MT
 • Иоганн Самуэль Кениг (1712-1757) * SB
 • Жан-Поль де Гуа де Мальв (ок.1712-1786) * СБ * РБ
 • Алексис-Клод Клеро (1713-1765) * SB * RB * MT
 • Арима Райдо (1714-1783)
 • Иоахим Георг Дарджес (1714-1791)
 • Джованни Франческо Фагано деи Тоски (1715-1797) * SB
 • Мин Анту (ум. 1765)
 • Готфрид Плуке (1716-1790)
 • Жан ле Ронд д’Аламбер (1717-1783) * SB * R * MT
 • Мэтью Стюарт (1717-1785) * РБ
 • Мария Гаэтана Агнеси (1718-1799) * SB * MT
 • Джон Ланден (1719-1790) * SB
 • Авраам Готхельф Кестнер (1719-1800) * SB
 • Франц Ульриг Феодосий Эпин (1724–1802) * SB

  1750

 • Патрик д’Арси (1725-1779) * SB
 • Жан-Этьен Монукла (1725-1799) * SB * MT
 • Иоганн Генрих Ламберт (1728-1777) * SB * MT
 • Паоло Фризи (1728-1784) * SB
 • Этьен Безу (1730-1783) * MT
 • Джованни Франческо Мальфатти (1731-1807) * SB
 • Фрэнсис Масерес (1731-1824) * SB
 • Вт.Дж. Г. Карстен (1732-1787)
 • Адзима Наонобу (Чокуен) (ок. 1732-1798) * SB
 • Жан Шарль Борда (1733-1799) * MT
 • Эдвард Уоринг (1734-1798) * MT
 • Франсуа Дави де Фонсенекс (1734-1799)
 • Фудзита Садасукэ (1734–1807)
 • Александр-Теофиль Вандермонд (1735-1796) * MT
 • Эрланд Сэмюэл Бринг (1736-1798) * MT
 • Шарль Огюстен Кулон (1736-1806) * SB * MT
 • Жозеф Луи Лагранж (1736-1813) * SB * MT
 • Чарльз Хаттон (1737-1823) * SB
 • Хосе Антонио Альсате-и-Рамирес (1738-1799) * SB
 • Адзима Чокуен (1739-1783)
 • Георг Симон Клюгель (1739-1812) * SB
 • Андерс Йохан Лекселл (1740-1784) * SB
 • Джон Уилсон (1741-1793) * MT
 • Карл Фридрих Гинденбург (1741-1808) * SB
 • Мари-Жан-Антуан-Николя Карита, маркиз де Кондорсе (1743-1794) * СБ * МТ
 • Хосе Анастасио да Кунья (1744-1787)
 • Жан-Шарль Калле (1744-1799)
 • Жан Бернулли (1744-1807) (сын Жана 1710-1790) * MT
 • Джордж Этвуд (1745–1807) * SB
 • Каспар Вессель (1745-1818) * MT
 • Гаспар Монж (1746-1818) * SB * MT
 • г.Ф. Кастильон (1747-1800)
 • Аида Ясуаки (Аммей) (1747-1817) * SB
 • Пьетро Коссали (1748-1815)
 • Джон Плейфейр (1748-1819) * SB * MT
 • Трембли (1749-1811)
 • Жан-Батист Жозеф Деламбр (1749-1822) * SB * MT
 • Пьер Симон де Лаплас (1749-1827) * SB * MT

  1775

 • Лоренцо Маскерони (1750-1800) * SB * MT
 • Симон-Антуан-Жан Люлер (1750-1840) * SB * MT
 • Адриан-Мари Лежандр (1752-1833) * SB * MT
 • Саломон Маймон (1753-1800)
 • Лазар-Николя-Маргарита Карно (1753-1823) * SB * MT
 • Жан-Батист-Мари-Шарль Менье де Ла Плас (1754-1793) * SB
 • Юрий Вега (1754-1802) * MT
 • Николай Фусс (1755-1826) * SB
 • Марк-Антуан Парсеваль де Шен (1755-1836) * SB
 • Гаспар Клер Франсуа Мари Рич де Прони (1755-1839) * MT
 • Джон Уэст (1756-1817) * MT
 • Генрих В.М. Ольберс (1758-1840)
 • Луи Франс Антуан Арбогаст (1759–1803) * SB
 • Сакабэ Кохан (1759-1824)
 • Кристиан Крамп (1760-1826) * SB
 • Ли Хуанг (ум. 1811)
 • Цзяо Сюнь (1763-1820)
 • Кусака Сэй (1764-1839)
 • Руань Юань (1764-1849)
 • Фудзита Каген (1765-1821)
 • Паоло Руффини (1765-1822) * SB * MT
 • Иоганн Фридрих Пфафф (1765-1825) * SB * MT
 • Джеймс Айвори (1765-1842) * SB
 • Сильвестр-Франсуа Лакруа (1765-1843) * SB * MT
 • Франсуа Жозеф Франсэ (1768-1810) * SB
 • Ван Лай (Сяоин, Хэнчжай) (1768-1813)
 • Жан-Робер Арган (1768-1822) * SB * MT
 • Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830) * SB * MT
 • Пьетро Аббати (1768-1842)
 • Уиллейм Уоллес (1768-1843) * MT
 • Франсуа-Жозеф Сервуа (1768-1847) * MT
 • Жан-Николя-Пьер Ашетт (1769-1834) * SB * MT
 • Иоганн Мартин Бартельс (1769-1836)
 • Луи Пюссан (1769-1843)
 • Марк-Антуан Парсеваль (? -1836)
 • Паскуале Галуппи (1770-1846)
 • Джозеф Диез Жергонн (1771-1859) * SB * MT
 • Ли Руи (Шанчжи, Сиксанг) (1773-1817)
 • Роберт Вудхаус (1773-1827) * MT
 • Натаниэль Боудитч (1773-1838) * MT
 • Дж.П. Кулик (1773-1863)
 • Карл Брэндон Моллвейде (1774-1825) * SB
 • Жан-Батист Био (1774-1862) * MT

  1800

 • Шанкара Варман (ок. 1800)
 • Жак Фредерик Франсэ (1775-1833) * SB
 • Андре-Мари Ампер (1775-1836) * SB * MT
 • Роберт Адрейн (1775-1843) * SB
 • К. Ф. Гаубер (1775-1851)
 • Вольфганг Фаркас Бойяи (1775-1856)
 • Софи Жермен (1776-1831) * SB * MT
 • Питер Барлоу (1776-1862) * SB
 • Даниэль Фридрих Гехт (1777-1833) * SB
 • Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) * SB * MT
 • Луи Пуансо (1777-1859) * SB * MT
 • Йозеф Мария Хене-Вронски (1778-1853) * MT
 • Джон Фаррер (1779-1853) * SB
 • Бенджамин Гумпертц (1779-1865) * SB
 • Август Леопольд Крелль (1780-1855) * SB * MT
 • Фердинанд Карл Швейкарт (1780-1859)
 • Мэри Фэрфакс Грейг Сомервилл (1780-1872)
 • Симеон-Дени Пуассон (1781-1840) * MT
 • Бернхард Больцано (1781-1848) * MT
 • Фурукава Кен (ок.1783-1838)
 • Шарль-Жюльен Брианкион (1783-1864) * MT
 • Фридрих Вильгельм Бессель (1784-1846) * MT
 • Пьер-Шарль-Франсуа Дюпен (1784-1873) * SB * MT

  1810

 • Клод-Луи-Мари-Анри Навье (1785-1836) * SB * MT
 • Петр Шойц (1785-1873)
 • Luo Tengfeng (fl.1815)
 • Уильям Джордж Хорнер (1786-1837) * SB * MT
 • Доминик-Франсуа-Жан Араго (1786-1853) * MT
 • Жак-Филипп-Мари Бине (1786-1856) * SB * MT
 • Вада Йензо Ней (1787-1840)
 • Огюстен Жан Френель (1788-1827) * SB * MT
 • Уильям Гамильтон (1788-1856) * SB
 • Жан-Виктор Понселе (1788-1867) * SB * MT
 • Сян Минда (1789-1850)
 • Луо Шилинь (1789–1853)
 • Георг Симон Ом (1789-1854) * MT
 • Огюстен-Луи Коши (1789-1857) * SB * MT
 • А.Д. Твестен (1789-1876)
 • Людвиг Иммануил Магнус (1790-1861)
 • Август Фердинанд Мёбиус (1790-1868) * SB * MT
 • Донг Ючэн (Фангли) (1791-1823)
 • Джордж Пикок (1791-1858) * SB * MT
 • Фридрих Людвиг Вахтер (1792-1817)
 • Гаспар Гюстав де Кориолис (1792-1843) * SB * MT
 • Николай Иванович Лобачевский (1792-1856) * СБ * МТ
 • Чарльз Бэббидж (1792-1871) * SB * MT
 • Джон Фредерик Уильям Гершель (1792-1871) * MT
 • Мартин Ом (1792-1872)
 • Джордж Грин (1793-1841) * MT
 • Теодор Оливье (1793-1853)
 • Людвиг Зеебер (1793-1855)
 • Мишель Часлес (1793-1880) * SB * MT
 • Жерминаль Пьер Данделен (1794-1847) * SB * MT
 • Олинде Родригес (1794-1851)
 • Уильям Уэвелл (1794-1866)
 • Франц Адольф Тауринус (1794-1874)

  1820

 • Луи Поль Эмиль Ришар (1795-1849) * SB
 • Бернт Майкл Холмбо (1795-1850) * SB * MT
 • Габриэль Ламе (1795-1870) * SB * MT
 • Томас Карлайл (1795-1881) * MT
 • Николя-Леонар-Сади Карно (1796-1832) * SB * MT
 • Гокай Ампон (1796-1862)
 • Сираиси Точу (1796-1862)
 • Якоб Штайнер (1796-1863) * MT
 • Николай Дмитриевич Брашман (1796-1866) * MT
 • Ламберт Адольф Жак Кетле (1796-1874) * SB * MT
 • Андреас фон Эттингхаузен (1796-1878)
 • Коидэ Шуки (1797-1865)
 • Жан-Мари-Констан Дюанель (1797-1872) * SB * MT
 • Иоганн Август Грюнерт (1797-1872)
 • Барре де Сен-Венан (1797–1886)
 • Этьен Бобилье (1798-1840) * MT
 • Кристоф Гудерманн (1798-1852) * SB
 • Карл Георг Христиан фон Штаудт (1798-1867) * MT
 • Майкл Часлес (1798-1880)
 • Франц Эрнст Нойман (1798-1895) * SB * MT
 • Гу Гуаньцзюань (1799-1862)
 • Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (1799-1864) * MT
 • Карл Генрих Греффе (1799-1873) * SB .
 • Шен Циньпей (1829 г.)
 • Карл Вильгельм Фейербах (1800-1834) * SB * MT
 • Гаспаре Майнарди (1800–1879)
 • Джордж Бентам (1800–1884)
 • Михаил Васильевич Остроградский (1801-1862) * СБ * МТ
 • Юлиус Плюкер (1801-1868) * SB * MT
 • Антуан-Огюстен Курно (1801-1879) * SB
 • Плато Жозефа Антуана Фердинанда (1801-1883) * SB
 • Томас Клаузен (1801-1885) * SB * MT
 • Джордж Биддл Эйри (1801-1892) * SB * MT
 • Чжан Дунрен (эт.1831)
 • Нильс Хенрик Абель (1802-1829) * SB * MT
 • Янош Бойяи (1802-1860) * MT
 • Мориц Вильгельм Дробиш (1802-1896)
 • Иоганн Христиан Доплер (1803-1853) * SB * MT
 • Жак Шарль Франсуа Штурм (1803-1855) * MT
 • Джусто Беллавитус (1803-1880) * SB
 • Пьер Франсуа Верхюльст (1804-1849) * MT
 • Карл Густав Якоб Якоби (1804-1851) * SB * MT
 • Джордж Берч Джеррард (1804-1863) * SB * MT
 • Виктор Яковлевич Буняковский (1804-1889)
 • Вильгельм Эдуард Вебер (1804-1891) * MT

  1830

 • Дай Сюй (1805-1860)
 • Уильям Роуэн Гамильтон (1805-1865) * SB * MT
 • Густав Петер Лежен Дирихле (1805-1859) * SB * MT
 • Роберт Мерфи (1806-1843)
 • Огастес Де Морган (1806-1871) * SB * MT
 • Эрнст Фердинанд Адольф Миндинг (1806-1885) * SB
 • Томас Пенингтон Киркман (1806-1895) * SB * MT
 • Мориц Абрахам Стерн (1807-1894)
 • Афанас Луи Виктуар Дюпре (1808-1869) * SB
 • Фридрих Юлиус Ришело (1808-1875)
 • Листинг Иоганна Бенедикта (1808-1882) * MT
 • Джон Генри Пратт (1809-1871) * SB
 • Герман Гюнтер Грассманн (1809-1877) * SB * MT
 • Бенджамин Пирс (1809-1880) * SB * MT
 • Джозеф Лиувиль (1809–1882) * SB * MT
 • Эрнст Эдуард Куммер (1810-1893) * SB * MT
 • Эварист Галуа (1811-1832) * SB * MT
 • Огюст Браве (1811-1863)
 • Людвиг Отто Гессе (1811-1874) * SB * MT
 • Урбен Жан Жозеф Леверье (1811-1877) * MT
 • Ли Шанлань (1811–1882)
 • Эндрю Серле Харт (1811-1890)
 • Адольф Гёпель (1812-1847) * SB
 • Уильям Шанкс (1812-1882) * MT
 • Дункан Фаркухарсон Грегори (1813-1844) * SB
 • Пьер-Альфонс Лоран (1813-1854) * MT
 • Пьер Лоран Ванцель (1814-1848)
 • Эжен Шарль Каталан (1814-1894)
 • Людвиг Шлефли (1814-1895) * MT
 • Джеймс Джозеф Сильвестр (1814-1897) * MT

  1840

 • Ада Лавлейс (1815-1852)
 • Джордж Буль (1815-1864) * MT
 • Фукуда Рикен (1815–1889)
 • Карл Вейерштрасс (1815-1897) * MT
 • Шарль-Эжен Делоне (1816-1872) * SB * MT
 • Иоганн Георг Розенхайн (1816-1887) * SB
 • Иоганн Рудольф Вольф (1816-1893) * MT
 • Жан-Фредерик Френе (1816-1900) * SB * MT
 • Томас Уэддл (1817-1853)
 • Карл Вильгельм Борхардт (1817-1880) * MT
 • Шарль Огюст Альбер Брио (1817-1882)
 • Фердинанд Иоахимсталь (1818-1861) * SB
 • Генрих Рихард Бальцер (1818-1887)
 • Букет Жан-Клода (1819-1885) * MT
 • Зигфрид Генрих Аронхольд (1819-1884)
 • Джозеф Альфред Серре (1819–1885) * MT
 • Пьер Оссиан Бонне (1819-1892) * MT
 • Джон Коуч Адамс (1819-1892) * MT
 • Джордж Габриэль Стоукс (1819-1903) * MT
 • Джордж Сэлмон (1819-1904) * MT
 • Уильям Джон Маккорн Ренкин (1820-1872) * MT
 • Виктор Александр Пюизо (1820-1883) * SB * MT
 • Исаак Тодхантер (1820-1884) * MT
 • Эрнест Жан Филипп Фокед Жонкьер (1820–1901) * SB
 • Генрих Эдуард Гейне (1821-1881) * SB * MT
 • Такаку Кэндзиро (1821–1883)
 • Артур Кэли (1821-1895) * SB * MT
 • Пафнутий Львович Чебышев (1821-1894) * СБ * МТ
 • Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (1821-1894) * SB * MT
 • Филипп Людвиг фон Зайдель (1821-1896)
 • Жюль Антуан Лиссажу (1822-1880) * SB * MT
 • Рудольф Юсиус Эммануэль Клаузиус (1822-1888) * MT
 • Жозеф-Луи-Франсуа Бертран (1822-1900) * MT
 • Чарльз Эрмит (1822-1901) * SB * MT
 • Фрэнсис Гальтон (1822-1911) * SB * MT
 • Фердинанд Готтхольд Макс Эйзенштейн (1823-1852) * SB * MT
 • Гийом-Жюль Хуэль (1823–1886) * SB
 • Леопольд Кронекер (1823-1891) * SB * MT
 • Энрико Бетти (1823-1892) * MT
 • Якоб Амслер-Лаффон (1823-1912) * SB
 • Zacharias Dase (1824-1861) * MT
 • Дельфино Кодацци (1824-1873) * SB
 • Густав Роберт Кирхгоф (1824-1887) * SB * MT
 • Франческо Бриоски (1824-1847) * MT
 • Омура Ишшу (1824–1891)
 • Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824–1907) * MT

  1850

 • Уильям Споттисвуд (1825-1883)
 • Иоганн Якоб Бальмер (1825-1898) * SB
 • Георг Фридрих Бернхард Риман (1826-1866) * SB * MT
 • Генри Джон Стивен Смит (1826-1883) * MT
 • Джузеппе Баттаглини (1826-1894)
 • Людвиг Кристиан Винер (1826-1896) * MT
 • Теодор Флорентин Мутар (1827–1901) * SB
 • Карл Михайлович Петерсон (1828-1881) * SB
 • Хагивара Тейсуке (1828–1909)
 • Людвиг Валентин Лоренц (1829-1891)
 • Элвин Бруно Кристоффель (1829-1900) * SB * MT
 • Мориц Бенедикт Кантор (1829-1920) * MT
 • Антонио Луиджи Гаудацио Джузеппе Кремона (1830–1903) * SB * MT
 • Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879) * SB * MT
 • Поль Давид Густав Дю Буа-Реймон (1831–1889) * SB
 • Питер Гатри Тейт (1831-1901) * MT
 • Виктор Майер Амеде Мангейм (1831–1906) * SB * MT
 • Юлиус Вильгельм Рихард Дедекинд (1831-1916) * SB * MT
 • Чарльз Лютвидж Доджсон (Льюис Кэрролл) (1832-1898) * SB * MT
 • Рудольф Отто Сигизмунд Липшиц (1832-1903) * SB * MT
 • Роберт Такер (1832–1905)
 • Эжен Руше (1832-1910)
 • Вильгельм Фидлер (1832-1912)
 • Дж.Лашелье (1832-1918)
 • Людвиг Силов (1832-1918) * MT
 • Карл Готфрид Нойман (1832-1925) * SB * MT
 • Рудольф Фридрих Альфред Клебш (1833-1872) * SB * MT
 • Иммануил Лазарь Фукс (1833-1902) * SB * MT
 • Хуа Хэнфань (Руо Тин) (1833–1902)
 • Эдмунд Николя Лагер (1834-1886) * SB * MT
 • Джон Венн (1834-1923) * MT

  1860

 • Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882) * SB
 • Феличе Казорати (1835-1890)
 • Эмиль-Леонар Матье (1835-1890) * SB * MT
 • Джозеф Стефан (1835-1893) * MT
 • Эухенио Бельтрами (1835-1899) * SB * MT
 • Шарль Мере (1835-1911) * SB
 • Людвиг Герман Кортум (1836-1909)
 • Юлиус Вайнгартен (1836-19010 * MT
 • E.Л. В. Максимилиан Кертц (1837–1903) * SB
 • Александр Николаевич Коркин (1837-1908)
 • Хью МакКолл (1837-1909) * SB
 • Пол Альберт Гордон (1837-1912) * SB * MT
 • Вильгельм Лексис (1837-1914) * MT
 • Пауль Густав Генрих Бахманн (1837-1920) * SB
 • Лев Кенигсбергер (1837-1921)
 • Морис Леви (1838-1910) * SB
 • Джордж Уильям Хилл (1838-1914) * SB
 • Теодор Рей (1838-1919) * SB
 • Камилла Джордан (1838-1921) * SB * MT
 • Герман Ганкель (1839-1873) * SB * MT
 • Густав Рох (1839-1866)
 • Жозеф-Эмиль Барбье (1839–1889) * SB
 • Эрнст Коссак (1839-1902)
 • Джозайя Уиллард Гиббс (1839–1903) * SB * MT
 • Христиан Густав Адольф Майер (1839–1908) * SB
 • Юлиус Петер Кристиан Петерсен (1839-1910) * SB * MT
 • Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914) * SB
 • Иероним Георг Цойтен (1839-1920) * MT
 • Эмиль Мишель Гиацинт Лемуан (1840-1912) * SB
 • Эмори МакКлинток (1840-1916)
 • Франц Мертенс (1840-1927)
 • Фридрих Вильгемль Карл Эрнст Шредер (1841-1902) * MT
 • Матье Поль Герман Лоран (1841–1908) * SB
 • Сэм Лойд (1841-1911) * MT
 • Рудольф Штурм (1841-1919)
 • Франсуа-Эдуард-Анатоль Лукас (1842-1891) * SB * MT
 • Франсуа Мариус Софус Ли (1842-1899) * SB * MT
 • Отто Штольц (1842–1905)
 • Джон Уильям Струтт, лорд Рэлей (1842-1909)
 • Генрих Вебер (1842-1913) * MT
 • Жан-Гастон Дарбу (1842-1917) * SB * MT
 • Якоб Росанес (1842-1922) * SB
 • Александр Вильгельм фон Бриль (1842-1935) * MT
 • Джулио Асколи (1843-1896)
 • Пол Таннери (1843–1904) * MT
 • Виктор Шлегель (1843-1905)
 • Гастон Тэрри (1843-1913) * MT
 • Герман Амандус Шварц (1843-1921) * MT
 • Мориц Паш (1843-1930) * SB * MT
 • Карл Фридрих Гейзер (1843-1934) * SB
 • Хуан Цзунсянь (эт.1873)
 • Ши Ричун (эт. 1873 г.)
 • Жорж-Анри Хальфен (1844-1889) * SB * MT
 • Людвиг Больцманн (1844-1906) * MT
 • Якоб Люерот (1844-1910) * SB
 • Чарльз Смит (1844-1916)
 • Особняк Пола (1844-1919) * SB
 • Макс Нётер (1844-1921) * SB * MT
 • Альберт Вангерин (1844-1933) * MT

  1870

 • Уильям Кингдон Клиффорд (1845-1879) * SB * MT
 • Альберт Рибакур (1845-1893) * SB
 • Альберт Виктор Бэклунд (1845-1912)
 • Георг Кантор (1845-1918) * SB * MT
 • Улисс Дини (1845-1918) * SB * MT
 • Анри Брокар (1845-1922)
 • Фрэнсис Исидро Эджворт (1845-1926) * MT
 • Платон Сергеевич Порецкий (1846-1907) * СБ * МТ
 • Эухенио Бертини (1846-1933) * MT
 • Ойген Нетто (1846-1919)
 • Гёста Магнус Миттаг-Леффлер (1846-1927) * SB * MT
 • Егор Иванович Золотарев (1847-1878) * МП
 • Галилео Феррарис (1847-1897)
 • Чезаре Арсела (1847-1912)
 • Гастон Флоке (1847-1920)
 • Николай Егорович Жуковский (1847-1921) * MT
 • Вильгельм К.Дж. Киллинг (1847-1923) * MT
 • Уильям Вейр (1848-1894) * MT
 • Кожевенный завод Жюля (1848-1910) * MT
 • Герман Цезарь Ганнибал Шуберт (1848-1911) * MT
 • Ойген Нетто (1848-1919) * SB * MT
 • Адам Вильгельм Зигмунд Гюнтер (1848-1923) * SB
 • Фридрих Людвиг Готтлоб Фреге (1848-1925) * SB * MT
 • Дж. У. Л. Глейшер (1848-1928) * SB
 • Дидерик Йоханнес Кортевег (1848-1941) * SB * MT
 • Юлиус Кениг (1849-1914) * SB
 • Джордж Фердинанд Фробениус (1849-1917) * SB * MT
 • Альфред Кемпе (1849-1922) * MT
 • Кристиан Феликс Кляйн (1849-1925) * SB * MT
 • Гораций Лэмб (1849-1934) * SB * MT .
 • Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891) * СБ * МП
 • Уолтер Уильям Роуз Болл (1850-1925) * MT
 • Оливер Хевисайд (1850-1925) * SB * MT
 • Уильям Эдвард Стори (1850-1930)
 • Альфред Прингсхайм (1850-1941) * SB * MT
 • Джордж Фрэнсис Фицджеральд (1851-1901) * MT
 • Антон Пухта (1851-1903)
 • Джордж Кристал (1851-1910) * SB * MT
 • Александр Макфарлейн (1851-1913)
 • Артур Шустер (1851-1934)
 • Сэмюэл Дикштейн (1851-1939) * SB
 • Уильям Бернсайд (1852-1927) * MT
 • Константин Лепейдж (1852-1929) * SB
 • Карл Луи Фердинанд Линдеманн (1852-1939) * SB * MT
 • Генрих Машке (1853-1908)
 • Евграф Степанович Федоров (1853-1919) * СБ
 • Джордж Брюс Холстед (1853-1922) * SB
 • Грегорио Риччи-Курбастро (1853-1925) * SB * MT
 • Йохан Людвиг Хейберг (1853-1928)
 • Хендрик Антун Лоренц (1853-1928) * SB * MT
 • Артур Мориц Шенфлис (1853-1928) * MT
 • Сальваторе Пинчерле (1853-1936) * SB * MT
 • Фабиан Франклин (1853-1939)
 • Жюль Анри Пуанкаре (1854-1912) * SB * MT
 • Бенджамин Осгуд Пирс, II (1854-1914) * SB
 • Джузеппе Веронезе (1854-1917) * MT
 • Перси Александр Мак-Магон (1854-1929) * SB
 • Марсель Луи Бриллюэн (1854-1948) * MT

  1880

 • Джованни Баттиста Гучча (1855-1914)
 • Карл Рон (1855-1920) * SB
 • Пол Аппель (1855-1930) * SB
 • Софус Кристиан Юэль (1855-1935)
 • Томас Ян Стилтьес (1856-1894) * MT
 • Джачинто Морера (1856–1909)
 • Андрей Андреевич Марков (1856-1922) * СБ * МТ
 • Карл Давид Толме Рунге (1856-1927) * SB * MT
 • Луиджи Бьянки (1856-1928) * MT
 • Фердинанд Рудио (1856-1929) * SB
 • Фридрих Шур (1856-1932)
 • Вальтер Франц Антон фон Дейк (1856-1934) * SB * MT
 • Вильгельм Франц Мейер (1856-1934) * SB
 • Шарль Эмиль Пикар (1856-1941) * SB * MT
 • Кипоариссос Стефанос (1857-1917)
 • Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) * СБ * МТ
 • Генри Эрнест Дудени (1857-1931) * MT
 • Карл Пирсон (1857-1936) * SB * MT
 • Оскар Больца (1857-1942)
 • Гастон Мийо (1858-1918) * SB
 • Генри Бучард Файн (1853-1928) * SB
 • Габриэль Кенигс (1858-1931) * SB
 • Оскар Минковский (1858-1931) * SB
 • Шарлотта Ангас Скотт (1858-1931)
 • Джузеппе Пеано (1858-1932) * SB * MT
 • Эдуард Жан-Батист Гурса (1858-1936) * SB * MT
 • Артур Рассел Форсайт (1858-1942) * SB * MT
 • Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (1858-1947) * SB * MT
 • Эрнесто Сезаро (1859-1906) * SB * MT
 • Адольф Гурвиц (1859-1919) * SB * MT
 • Мари-Жорж Эмбер (1859-1921) * SB
 • Йохан Людвиг Вильям Вальдемар Йенсен (1859-1925) * SB * MT
 • Отто Людвиг Гёльдер (1859-1937) * SB * MT
 • Марио Пиери (1860-1913) * SB
 • Матиас Лерх (1860-1922) * SB
 • Генри Табер (1860-1936)
 • Фрэнк Морли (1860-1937)
 • Дэвид Юджин Смит (1860-1944)
 • Вито Вольтерра (1860-1946) * MT
 • Д’Арси Вентворт Томпсон (1860-1948) * MT
 • Генрих Буркхард (1861-1914) * MT
 • Пьер-Морис-Мари Дюгем (1861-1916) * SB * MT
 • Джордж Баллард Мэтьюз (1861-1922) * SB
 • Фрэнк Нельсон Коул (1861-1926) * SB * MT
 • Чезаре Бурали-Форти (1861-1931) * MT
 • Томас Литтл Хит (1861-1940) * SB * MT
 • Фридрих Энгель (1861-1941) * SB * MT
 • Молин Федор Эдуардович (1861-1941) * СБ
 • Курт Хенсель (1861-1941) * SB * MT
 • Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) * MT
 • Перси Джон Хивуд (1861-1955) * MT
 • Анри Андойе (1862-1929) * SB
 • Адольф Кнезер (1862-1930) * SB * MT
 • Эдуард Этюд (1862-1930) * MT
 • Элиаким Гастингс Мур (1862-1932) * SB
 • Фрэнсис Соуэрби Маколей (1862-1937) * SB * MT
 • Филбер Морис д’Окань (1862-1938) * SB
 • Дэвид Гильберт (1862-1943) * SB * MT
 • Джино Лориа (1862-1954) * SB
 • Жюль Антуан Ришар (1862-1956) * SB
 • Джованни Вайлати (1863-1909)
 • Франц Лондон (1863-1917)
 • Аксель Туэ (1863-1922) * MT
 • Август Адлер (1863-1923) * MT
 • Джон Чарльз Филдс (1863-1932) * SB
 • Поль Пенлеве (1863-1933) * SB * MT
 • Могила Дмитрия Александровича (1863-1939) * СО
 • Огастес Эдвард Хаф Лав (1863-1940) * SB
 • Уильям Генри Янг (1863-1942) * MT
 • Станислав Заремба (1863-1943) * MT
 • Алексей Николаевич Крылов (1863-1945) * СБ
 • Джордж Абрам Миллер (1863-1951) * SB
 • Герман Минковский (1864-1909) * SB * MT
 • Стеклов Владимир Андреевич (1864-1926) * MT
 • Вильгельм Ян Вин (1864-1928) * MT
 • Юзеф Кюршак (1864-1933) * SB
 • Уильям Фогг Осгуд (1864-1943) * SB * MT

  1890

 • Георг Ландсберг (1865-1912) * SB
 • Нильс Нильсен (1865-1931) * SB * MT
 • Котельников Александр Петрович (1865-1944) * СБ
 • Джейкоб Уильям Альберт Янг (1865-1948)
 • Гвидо Кастельнуово (1865-1952) * SB * MT
 • Эрнест Вессойт (1865-1952) * MT
 • Жак Адамар (1865-1963) * SB * MT
 • Мартин Шиллинг (1866–1908)
 • Эрик Ивар Фредхольм (1866-1927) * SB * MT
 • Эжен Морис Пьер Коссера (1866-1931) * MT
 • Модест Леон Мари Стуйверт (1866-1932)
 • Альфред Таубер (1866-1942?) * MT
 • Шарль-Жан де ла Валле Пуссен (1866-1962) * MT
 • Максим Бохер (1867-1918)
 • Д.Н. Лемер (1867-1938)
 • Георгий Феодосевич Вороной (1868-1908) * MT
 • Луи Кутюра (1868-1914) * SB
 • Алессандро Падоа (1868-1937) * SB
 • Эмануэль Ласкер (1868-1941)
 • Феликс Хаусдорф (1868-1942) * SB * MT
 • Арнольд Зоммерфельд (1868-1951) * MT
 • Дмитрий Федорович Егоров (1869-1931) * СБ * МП
 • Вирджил Снайдер (1869-1950)
 • Эли Картан (1869-1951) * SB * MT
 • Каган Вениамин Федорович (1869-1953) * СО
 • Вильям Шовене (1870-1920)
 • Хельге фон Кох (1870-1924) * SB * MT
 • Луи Башелье (1870-1946) * SB
 • Эрнст Леонхард Линделёф (1870-1946) * SB
 • Эдуард Ле Руа (1870-1954) * SB
 • Эрнст Стейниц (1871-1928) * MT
 • Жюль Жозеф Драк (1871-1941) * SB
 • Федериго Энрикес (1871-1946) * SB * MT
 • Георгий Удный Юл (1871-1951) * MT
 • Эрнст Фридрих Фердинанд Цермело (1871-1951) * MT
 • Джино Фано (1871-1952) * SB
 • Эмиль Борель (1871-1956) * MT
 • Бертран Рассел (1872-1970) * MT
 • Альфред Лоуи (1873-1935) * SB
 • Георге Цицейка (1873-1939)
 • Туллио Леви-Чивита (1873-1941) * SB * MT
 • Ганс Фредерик Блихфельдт (1873-1945) * MT
 • Константин Каратеодори (1873-1950) * SB * MT
 • Эдмунд Тейлор Уиттакер (1873-1956) * MT
 • Джулиан Лоуэлл Кулидж (1873-1958) * SB
 • Йохан Фредерик Стеффенсен (1873-1961)
 • Герхард Хессенберг (1874-1925)
 • Рене Луи Бэр (1874-1932) * SB * MT
 • Генрих Лейбманн (1874-1939)
 • Евгений Леонидович Буницкий (1874-1952)
 • Эдвард Вермили Хантингтон (1874-1952) * SB * MT
 • Леонард Юджин Диксон (1874-1954) * SB * MT

  1900

 • Беппо Леви (1875-1962)
 • Иссай Шур (1875-1941)
 • Франческо Паоло Кантелли (1875-1966)
 • Джузеппе Витали (1875-1932) * MT
 • Анри Леон Лебег (1875-1941) * SB * MT
 • Иссай Шур (1875-1941) * MT
 • Эрнст Фишер (1875-1959)
 • Тейджи Такаги (1875-1960) * SB
 • Эрнст Вильчинский (1876-1932) * MT
 • Уильям Сили Госсет (1876-1937) * SB * MT
 • Эрхард Шмидт (1876-1959)
 • Гилберт Эймс Блисс (1876-1961) * MT
 • Лютор Пфалер Эйзенхарт (1876-1965) * SB * MT
 • Поль Монтель (1876-1975)
 • Эдмунд Ландау (1877-1938) * SB * MT
 • Годфри Гарольд Харди (1877-1947) * SB * MT
 • Пьер Жозеф Луи Фату (1878-1929) * SB * MT
 • Марсель Гроссманн (1878-1936) * SB * MT
 • Макс Ден (1878-1952) * SB * MT
 • Луи Чарльз Карпински (1878-1956)
 • Ян Лукасевич (1878-1956) * SB
 • Леопольд Левенхайм (1878-1957) * SB
 • Рене Морис Фреше (1878-1973) * SB * MT
 • Филип Эдвард Бертран Журден (1879-1921)
 • Джон У.Янг (1879-1932)
 • Ганс Хан (1879-1934)
 • Дункан Макларен Янг Соммервилль (1879-1934) * MT
 • Гвидо Фубини (1879-1943) * SB * MT
 • Альберт Эйнштейн (1879-1955) * SB * MT
 • Николай Митрофанович Крылов (1879-1955) * СБ
 • Франческо Севери (1879-1961) * MT
 • Эдвин Бидвелл Уилсон (1879-1964) * MT
 • Альфред Джеймс Лотка (1880-1949) * SB
 • Фриджес (Фридрих) Рис (1880-1956) * SB * MT
 • Липот Фейер (1880-1959) * SB * MT
 • Оскар Веблен (1880-1960) * MT
 • Генрих Франц Фридрих Титце (1880-1964) * SB * MT
 • Сергий Натанович Бернштейн (1880-1966) * MT
 • Отто Теплиц (1881-1940) * MT
 • Элизабет Ле Стерджен (1881-1971)
 • Амали Эмми Нётер (1882-1935) * SB * MT
 • Артур Стэнли Эддингтон (1882-1944) * SB * MT
 • Пол Кобе (1882-1945) * SB
 • Гарри Бейтман (1882-1946) * SB * MT
 • Джозеф Генри Маклаген Уэддерберн (1882-1948) * MT
 • Конрад Кнопп (1882-1957) * SB
 • Виктор Тебо (1882-1960)
 • Люитцен Э.Дж. Брауэр (1882-1966) * MT
 • Вацлав Серпинский (1882-1969) * MT
 • Макс родился (1882-1970) * MT
 • Гарри Шульц Вандивер (1882-1973) * SB * MT
 • Роберт Ли Мур (1882–1974) * SB
 • Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) * SB * MT
 • Джеймс Виктор Успенский (1883-1947)
 • Эрнст Хеллингер (1883-1950) * SB * MT
 • Николай Николаевич Лузин (1883-1950) * СБ * МТ
 • Ричард фон Мизес (1883-1953) * SB * MT
 • Некрасов Александр Иванович (1883-1957) * СБ
 • Эрик Темпл Белл (1883-1960) * SB * MT
 • Генри Шеффер (1883-1964)
 • Ян Арнольдус Схоутен (1883-1941) * MT
 • Чарльз Альберт Фишер (1884-1922)
 • Эдуард Хелли (1884-1943) * SB
 • Джордж Дэвид Биркгоф (1884-1944) * MT
 • Леон Чвистак (1884-1944) * SB
 • Отто Сас (1884-1952)
 • Жорж Жан Мари Валирон (1884-1955)
 • Соломон Лефшец (1884-1972) * SB * MT
 • Арно Данжуа (1884-1974) * SB

  1910

 • Альфред Хаар (1885-1933) * SB * MT
 • Леонида Тонелли (1885-1946)
 • Герман Вейль (1885-1955) * MT
 • Герберт Вестрен Тернбулл (1885-1961) * MT
 • Вильгельм Иоганн Ойген Блашке (1885-1962) * MT
 • Нильс Хенрик Давид Бор (1885-1962) * MT
 • Анджело Тоноло (1885-1962)
 • Эрвин Финлей Фрейндич (1885-1964) * MT
 • Джон Эденсор Литтлвуд (1885-1977) * SB * MT
 • Станислав Лесневский (1886-1939) * SB
 • Джордж Невилл Уотсон (1886-1965) * MT
 • Марсель Рис (1886-1969) * SB
 • Пол П.Леви (1886-1971)
 • Шриниваса Айянгар Рамануджан (1887-1920) * SB * MT
 • Эрих Гекке (1887-1947) * SB * MT
 • Вальтер Майер (1887-1948)
 • Гарольд Август Бор (1887-1951)
 • Иоганн Радон (1887-1956) * SB * MT
 • Оскар Иоганн Виктор Андерсон (1887-1960) * SB
 • Эрвин Шредингер (1887-1961) * MT
 • Симион Стойлов (1887-1961)
 • Альберт Торальф Сколем (1887-1963) * MT
 • Хьюго Дионизи Штайнхаус (1887-1972) * MT
 • Гриффит Конрад Эванс (1887-1973) * SB
 • Джордж Полиа (1887-1985) * MT
 • Зигмунт Янишевский (1888-1920) * SB
 • Александр Александрович Фридманн (1888-1925) * SB
 • Уильям Эдвард Ходжсон Бервик (1888-1944) * MT
 • Стефан Мазуркевич (1888-1945) * SB
 • Джейкоб Давид Тамаркин (1888-1945)
 • Хулио Рей Пастор (1888-1962) * SB
 • Джеймс Уэделл Александр (1888-1971) * MT
 • Ричард Курант (1888-1972) * MT
 • Луи Джоэл Морделл (1888-1972) * SB
 • Пол Исаак Бернейс (1888-1977) * SB * MT
 • Андрей Михайлович Размадзе (1889-1929) * СБ
 • Вячеслав Васильевич Степанов (1889-1950) * SB
 • Людвиг Витгенштейн (1889-1951) * сб.
 • Антон Казимирович Сушкевич (1889-1968)
 • Алессандро Террачини (1889-1968)
 • Георг Фейгл (1890-1945) * SB
 • Лестер Сандерс Хилл (1890-1961) * SB
 • Рональд Эйлмер Фишер (1890-1962) * SB * MT
 • Жозеф Жан Камиль Перес (1890-1962) * SB
 • Цурусабуро Такасу (1890-1972)
 • Втулка Ванневара (1890-1974) * SB
 • Эухенио Джузеппе Тольятти (1890-1977)
 • Иван Иванович Привалов (1891-1941) * СБ * МТ
 • Пьер Умбер (1891-1953) * SB
 • Авраам Адольф Френкель (1891-1965) * SB * MT
 • Пьетро Джузеппе Франческо Торторичи (1891-1966)
 • Абрам Сумойлович Безикович (1891-1970) * С.Б.
 • Карл Людвиг Сигель (1891-1981) * SB
 • Иван Матвеевич Виноградов (1891-1983) * MT
 • Стефан Банах (1892-1945) * SB * MT
 • Ганс Радемахер (1892-1969) * SB * MT
 • Nocoló Spampinato (1892–1971)
 • Гарольд Марстон Морс (1892-1977) * MT
 • Луи де Бройль (1892-1987) * MT
 • Джозеф Фелс Ритт (1893-1951) * SB
 • Эдуард Чех (1893-1960) * SB * MT
 • Чарльз Лёвнер (1893-1968) * SB
 • Курт Вернер Фридрих Райдемайстер (1893-1971) * SB * MT
 • Гастон Джулия (1893-1978) * MT
 • Николай Григорьевич Чеботарев (1894-1947) * СБ
 • Хинчин Александр Яковлевич (1894-1959) * СБ
 • Масацугу Цудзи (1894-1960)
 • р.Вайдьянатхасвами (1894-1960)
 • Норберт Винер (1894-1964) * MT
 • Хайнц Хопф (1894-1971) * SB * MT
 • Сатьендранатх Бос (1894-1974) * MT
 • Ежи Нейман (1894-1981) * SB

  1920

 • Тибор Радо (1895-1965) * SB
 • Октав Майер (1895-1966)
 • Стефан Бергман (1895-1977) * SB
 • Рольф Герман Неванлинна (1895-1980) * SB
 • Эрнст Пауль Хайнц Прюфер (1896-1934) * MT
 • Вильгельм Аккерманн (1896-1962) * MT
 • Казимеж Куратовский (1896-1980) * SB * MT
 • Павел Сергеевич Александров (1896-1982) * СБ * МТ
 • Эмиль Леон Пост (1897-1954) * SB * MT
 • Джесси Дуглас (1897-1965) * SB
 • Франческо Джакомо Филиппо Трикоми (1897-1978)
 • Павел Самуилович Урысон (1898-1924) * МП
 • Эмиль Артин (1898-1962) * SB * MT
 • Рафаэль Салем (1898-1963) * SB
 • Филип Франклин (1898-1965) * MT
 • Хельмут Хассе (1898-1979) * SB
 • Аренд Гейтинг (1898-1980) * SB
 • Юлиуш Павел Шаудер (1899-1943) * SB
 • Эдвард Чарльз Титчмарш (1899-1963) * MT
 • Вольфганг Круль (1899-1971) * SB
 • Саломон Бохнер (1899-1982) * SB
 • Трейси Йеркес Томас (1899-1983)
 • Отто Нойгебауэр (1899-1990) * MT
 • Вольфганг Паули (1900-1958) * MT
 • Дэвид Ван Данциг (1900-1959) * SB
 • Уильям Джон Юден (1900–1971) * MT
 • Хаскелл Брукс Карри (1900–1982)
 • Антони Зимунд (1900–1992) * MT .
 • Иван Георгиевич Петровский (1901-1973) * СБ
 • Петр Сергеевич Новиков (1901-1975) * СБ
 • Вернер Карл Гейзенберг (1901-1976) * MT
 • Ричард Дагоберт Брауэр (1901-1977) * SB * MT
 • Ахиезер Наум Ильич (1901-1980) * СБ
 • Абрахам Вальд (1902-1950) * MT
 • Казимеж Заранкевич (1902-1959) * MT
 • Альфред Тарский (1902-1983) * SB * MT
 • Поль Адриан Морис Дирак (1902-1984) * SB * MT
 • Фрэнк Пламптон Рэмси (1903-1930) * SB * MT
 • Джон фон Нейман (1903-1957) * MT
 • Аурел Винтнер (1903-1958) * MT
 • Жан Фредерик Огюст Дельсарт (1903-1968) * SB
 • Уильям Валланс Дуглас Ходж (1903-1975) * SB
 • Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) * MT
 • Церковь Алонсо (1903–1995)
 • Витольд Гуревич (1904-1956) * SB
 • Джон Генри Константин Уайтхед (1904-1960) * MT
 • Филип Холл (1904-1982) * MT

  1930

 • Лев Генрихович Шниреман (1905-1938) * МП
 • Авраам Адриан Альберт (1901-1972) * SB
 • Ласло Кальмар (1905–1976) * SB
 • Рут Муфанг (1905-1977) * SB
 • Чарльз Эресманн (1905-1979) * SB
 • Станислав Мазур (1905-1981) * MT
 • Кароль Борсук (1905-1982) * SB * MT
 • Жан А.Dieudonn & eacute (1905-1992)
 • Сэмюэл Стэнли Уилкс (1906-1964) * MT
 • Гельфонд Александр Осипович (1906-1968) * СБ * МП
 • Уильям Феллер (1906-1970) * SB
 • Курт Фридрих Гёдель (1906-1978) * SB * MT
 • Грейс Мюррей Хоппер (1906–1992)
 • Макс Зорн (1906-1993) * MT
 • Гарольд Давенпорт (1907-1969) * SB
 • Гарольд Дуглас Урселл (1907-1969)
 • Анри Шеффе (1907-1977) * SB
 • Хасслер Уитни (1907-1989) * MT
 • Жак Эрбранд (1908-1931) * SB * MT
 • Лев С.Понтрягин (1908-1960)
 • Ганс Арнольд Хейбронн (1908-1975) * SB
 • Артур Эрдейи (1908-1977) * SB
 • Герхард Гентцен (1909-1945) * SB
 • Аналолий Иванович Мальцев (1909-1967) * СБ
 • Наймарк Марк Аронович (1909-1978) * СБ
 • Станислав Марин Улам (1909-1984) * MT
 • Уильям Джеммелл Кокран (1909–1990) * SB
 • Стивен К. Клини (1909–1994)
 • Норман Эрл Стинрод (1910-1971)
 • Пол Туран (1910-1976) * SB
 • Джейкоб Вулфовиц (1910-1981) * SB * MT
 • Авраам Гелбарт (1911–1994)
 • Норман Левинсон (1912-1975) * SB
 • Жан ван Хейеноорт (1912-1986)
 • Николя Бурбаки (ок.1940)
 • Пауль Юлиус Освальд Тайхмюллер (1913-1943) * SB
 • Алан Мэтисон Тьюринг (1913-1954) * MT
 • Анджей Мостовский (1913-1975) * SB
 • Йоханнес де Гроот (1914-1972) * SB
 • Липман Берс (1914-1993)

  1940

 • Юрий Владимирович Линник (1915-1972) * СБ
 • Леонард Джимми Сэвидж (1917-1971) * SB
 • Авраам Робинсон (1918-1974) * SB * MT
 • Сянь Чун Ван (1918-1978) * SB * MT
 • Альфред Реньи (1921-1970) * SB
 • Шимсон Авраам Амицур (1921–1994)
 • Хариш-Чандра Мехротра (1923-1983) * SB
 • Даниэль Горенштейн (1923-1992)

  1970

 • Руфус Боуэн (1947-1978) * SB

Сноски

* РБ: Математики отметили * У RB есть биографии отрывок из В.Книга У. Роуз Болл Краткое изложение истории математики : математики семнадцатого и начала восемнадцатого веков, под руководством Дэвида Уилкинса Страницы истории математики.

* МТ: Математики отметили * биографии МТ в Математический MacTutor Архив истории математики Школа математических и вычислительных наук из Сент-Эндрюсский университет. Включает более Перечислены биографии 1000 крупнейших математиков. по алфавиту а также в хронологическом порядке указатель тем, а также карта места рождения.

* SB: Математики отметили, что * SB есть записи в Словарь научной биографии. 15 томов. Под редакцией Чарльза Колстон Гиллиспи. Скрибнер, Нью-Йорк, 1970–1978 гг., С более поздними добавлениями.

* Вт: Математики отметили * У нас есть биографии, составленные Ричардом С. Вестфоллом, почетным профессором факультета истории и философии науки Университета Индианы, и они появляются в Каталоге. научного сообщества, сборник из 631 подробной биографии членов научного сообщества XVI и XVII веков.Каталог является частью Проект Галилео в Университете Райса — гипермедийная выставка со страницами о вилле Галилея, картами мира Галилея, хронологиями жизни и эпохи Галилея и ресурсами проекта Галилео.

Вернуться к содержанию


Региональная математика (эта страница) | Предметы | Книги и другие ресурсы | Хронология | Дом.


Поддержкой занимается Дэвид Э. Джойс

Департамент математики и информатики
Clark University
Последнее обновление: сентябрь.19 января 1995 г.

Аль-Караджи | Персидский математик и инженер

Аль-Караджи , также известный как аль-Кархи, полностью , Абу Бакр ибн Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Караджи (родился ок. 980, вероятнее всего, Карадж, Персия, а не Карх, недалеко от Багдада, Ирак — умер около 1030 г.), математик и инженер, занимавший официальную должность в Багдаде (около 1010–1015 гг.), возможно, достигнув высшей точки в должности визиря, за это время он написал три свои основные работы , аль-Фахри файль-джабр ва’л-мукабала («Славный по алгебре»), аль-Бади ‘филь-хисаб («Прекрасный по расчетам») и аль-Кафи фи’л- hisāb («Достаточно для расчета»).Его теперь утерянная работа содержала первое описание того, что позже стало известно как треугольник Паскаля (см. Биномиальную теорему).

Британская викторина

Ближний Восток: факт или вымысел?

Очень ли высок уровень грамотности в Афганистане? Йемен получил свое название от арабского слова, означающего «север»? Рассортируйте факты в этой викторине о Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока.

Аль-Караджи соединил традиции и новизну в своем математическом изложении. Как и его арабские предшественники, он не использовал символику — даже писал числа как слова, а не использовал индийские цифры (за исключением больших чисел и числовых таблиц). Однако с его трудами арабская алгебра начала освобождаться от ранней традиции иллюстрировать формулы и решения уравнений геометрическими диаграммами.

В рамках своих официальных обязанностей аль-Караджи составил свой Достаточно , учебник по арифметике для государственных служащих по вычислению с целыми числами и дробями (как с основанием 10, так и с основанием 60), извлечению квадратного корня и определению площадей и объемов.Он также составил небольшой и очень элементарный сборник основ алгебры.

Glorious и Wonderful представляют собой более сложные алгебраические тексты и содержат большой набор задач. В частности, Wonderful содержит полезное введение в основные алгебраические методы Диофанта Александрийского (ок. 250).

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

Хотя большая часть его работ была взята из других работ, нет сомнений в том, что аль-Караджи был способным математиком, и следы его влияния были часты в последующие столетия.Однако качество его работы было неравномерным; Иногда он, кажется, работал слишком поспешно, как он признался в заключительных словах о Достаточно .

После отъезда из Багдада в Персию аль-Караджи написал инженерную работу по бурению скважин и строительству акведуков.

Математики — Викицитатник

Математик — это человек, основной областью обучения и исследований которого является математика.

 • Математики привыкли играть по заранее определенному набору правил, несмотря на то, что природа всегда пишет свои собственные.Человек обретает большое смирение, познавая подлинную своенравность природы.
 • Quapropter bono christiano, sive mathematici, sive quilibet impie divinantium … cavendi sunt, ne consortio daemoniorum irretiant.
  • Перевод: Следовательно, хороший христианин должен остерегаться того, что математики и другие нечестивые пророчества … могут быть запутаны в компании демонов.
  • St. Augustine, De Genesi ad Litteram
  • Августин использует в этом контексте «математиков» для обозначения в основном астрологов и оккультистов, использующих нумерологию.
 • Математик — это машина для превращения кофе в теоремы.
 • Я объединил большинство хорошо информированных людей в клуб, который мы назвали Хунто, , и целью которого было улучшить наше понимание. … Первыми членами нашего клуба были …
  Томас Годфри, математик-самоучка, впоследствии изобретатель того, что сейчас называют циферблатом Хэдли; но у него было мало знаний, выходящих за рамки его собственной линии, и он был невыносим в компании, всегда требовал, как и большинство математиков, которые упали на моем пути, необычайной точности во всем, что говорится, постоянно противоречило или делая пустяковые различия — верный способ победить все стороны разговора.Он очень скоро ушел от нас.
 • Avec toute l’algèbre du monde on n’est souvent qu’un sot lorsqu’on ne sait pas autre selected. Peut-être dans dix ans la société tyrera-t-elle de l’avantage des Courbes que des songe-creux d’algébristes auront carrées labieusement. J’en félicite d’avance la postérité; mais, à vous parler vrai, je ne vois dans tous ces вычисляет qu’une scientifique экстравагантность. Tout ce qui n’est ni utile ni agréable ne vaut rien. Quant aux выбирает utiles, elles sont toutes Trouvées; et, pour les agréables, j’espère que le bon got n’y admettra point d’algèbre.
  • [Человек], владеющий всей алгеброй в мире, часто бывает только ослом, когда он ничего не знает. Возможно, через десять лет общество сможет извлечь пользу из кривых, которые эти дальновидные алгебраисты будут старательно возводить в квадрат. Заранее поздравляю потомство. Но, честно говоря, я не вижу во всех этих расчетах ничего, кроме научной расточительности. То, что бесполезно и неприемлемо, бесполезно. А что до полезных вещей, то все они открыты; а для тех, кто согласен, я надеюсь, что хороший вкус не допустит наличия алгебры среди них.
  • Письма Вольтера и Фридриха Великого (Нью-Йорк: Брентано, 1927), пер. Ричард Алдингтон, письмо 93 от Фридриха к Вольтеру (1749-05-16)
 • Die Mathematiker sind eine Art Franzosen; redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es такжеbald ganz etwas anders.
  • Перевод: Математики [как] своего рода французы; если вы поговорите с ними, они переведут это на свой язык, и тогда это будет совсем другое.
  • Иоганн Вольфганг фон Гете, Maximen und Reflexionen , 2006 (Гельмут Купманн, ред.) ISBN 3423343788
 • Лучшая работа математика — это искусство, высокое совершенное искусство, столь же смелое, как и самое смелое. воображение, ясное и ясное. Математический гений и художественный гений соприкасаются друг с другом.
  • Gösta Mittag-Leffler
  • Цитируется в N. Rose Mathematical Maxims and Minims, Raleigh NC: Rome Press Inc., 1988.
 • Математикам, кажется, не составляет труда создавать новые концепции быстрее, чем старые становятся понятными.
  • Эдвард Нортон Лоренц (1991) «Ученый по выбору». Речь по случаю принятия Киотской премии в 1991 году.
 • Я почти никогда не встречал математика, способного рассуждать.
  • Платон, из устного местного перевода Бенджамина Джоветта (1871 г.) года «Республика Платона» , Книга VII, 531-e.Платон фактически заставил Сократа сказать, что немногие математики являются диалектиками ( διαλεκτικοί ) (Jowett, Plato’s Republic: The Greek Text , Vol. I «Text», 1894), в котором он ссылается на пошаговые рассуждения, основанные на взаимном согласии. (GMA Grube, Plato’s Republic (1974), Книга VII, примечание 13). Это точное наблюдение примитивной математики того времени.
 • Аристотель, насколько мне известно, был первым человеком, открыто провозгласившим, что человек — разумное животное.Причина его такого взгляда сейчас не кажется очень впечатляющей; было, что некоторые люди могут делать суммы.
  • Бертран Рассел, «Очерк интеллектуального мусора», в Непопулярных эссе (1950), стр. 71
 • Аристотель мог бы избежать ошибки, полагая, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, просто попросив миссис Аристотель держать рот открытым, пока он считает.
  • Бертран Рассел, «Очерк интеллектуального мусора», Непопулярные эссе (1950).
 • Эти переживания не являются «религиозными» в обычном смысле. Это природных , и их можно изучать естественным путем. Они не являются «невыразимыми» в том смысле, что их невозможно передать языком. Маслоу также пришел к выводу, что они гораздо более обычны, чем можно было бы ожидать, что многие люди склонны подавлять их, игнорировать их, а некоторые люди, кажется, на самом деле их боятся, как если бы они были женскими, нелогичными, опасными. «Такое отношение чаще всего можно увидеть у инженеров, математиков, философов-аналитиков, бухгалтеров и бухгалтеров и вообще у одержимых людей».
  Пиковое переживание имеет тенденцию быть своего рода бурлящим удовольствием, моментом чистого счастья. «Например, молодая мама суетится по кухне и завтракает для мужа и маленьких детей. Солнце светило, дети чистые и красиво одетые, болтали, пока ели. Муж небрежно играл с детьми: но когда она посмотрела на них, она внезапно была так поражена их красотой, ее большой любовью к ним и ее чувством удачи, что она вошла в пиковое переживание.. .

См. Также [править]

Внешние ссылки [править]

Аль Хорезми — математик, биография, вклад и факты

Аль-Хорезми был выдающимся и многогранным персидским математиком, географом и астрономом девятнадцатого века. В Доме мудрости Багдада он был ученым. Его произведения попали в Западный мир благодаря латинскому переводу, который был произведен в 90-100-х годах века. Работа с арабскими цифрами подчеркивает десятичную позиционную систему счисления.Более того, первое систематическое решение линейных и квадратных уравнений было представлено в его книге The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing . За его поразительное количество влиятельных работ, особенно в области математики, он считается отцом алгебры. Помимо математики, он оставил свой след в области астрономии и астрологии.

Мухаммад ибн Муса аль-Харизми родился в 780 году в Хорезме, Большой Хорасан, Персия. О жизни Хорезми известно не так много, что можно было бы рассказать с полной уверенностью.Он был ортодоксальным мусульманином, твердо верил в исламский образ жизни. Ибн ан-Надим написал биографию Аль-Хорезми, которая в основном включала написанные им книги. Большинство его достижений относится к 813–833 годам. Багдад стал центром обучения и центром всех научных исследований после завоевания Персии мусульманами. Множество торговцев, купцов и искателей знаний приезжали в Багдад со всего мира, включая Аль-Хорезми. Дуглас Мортон Данлоп предположил, что он мог быть старшим из трех Бану Муса, Мухаммада ибн Мусы ибн Шакира.

Дом Мудрости, основанный халифом аль-Мамуном, назначил его ученым. Там он изучал книги по математике и естествознанию. Кроме того, он изучал перевод санскритских и греческих рукописей в рамках научных исследований. Труды Аль Хорезми в области математики, астрономии, картографии и географии заложили основу для дальнейшего развития тригонометрии и алгебры. Решение квадратного и линейного уравнения было важным шагом в выводе алгебраического поля. Около 825 г.он написал «О расчетах с помощью индуистских цифр», «», сыгравшее решающую роль в распространении индуистско-арабской системы счисления за пределами Персии.

Работы Аль-Хорезми в основном основывались на греческой математике, индийских числах, а также вавилонской и персидской астрономии. Он также был знаком с классическим греческим математиком. Работа Птолемея по местоположениям в Африке и на Ближнем Востоке была им принята, систематизирована и в конечном итоге исправлена. Китаб сурат аль-ард , что переводится как «Образ Земли», была еще одной ключевой работой Аль Хорезми, основанной на Географии Птолемея.В нем улучшены данные, приведенные в книге, и улучшены характеристики Африки, Азии и Средиземного моря. Кроме того, халиф аль-Мамун поручил 70 географам, в том числе ему, помочь определить окружность Земли и построить карту мира.

Более того, он аккредитован для продвижения в европейской математике благодаря его вкладу в книги, которые впоследствии были переведены на итальянский язык. Он также сделал механические устройства и приспособления, такие как солнечные часы и астролябия, предметом своих книг.Термин «алгебра» произошел из одной из его книг, в которой основные операции с уравнениями описывались как «аль-джабр», что означает восстановление. Итальянский перевод его книги был выполнен Робертом Честерским как Liber algebrae et almucabala. Так появилось слово «алгебра», вдохновленное арабским словом «аль-джабр». В книге подробно излагаются основные методы редукции, уравновешивания и решения полиномиальных уравнений.

Что такое математика? | Живая наука

Математика — это наука, которая занимается логикой формы, количества и расположения.Математика окружает нас повсюду, во всем, что мы делаем. Это кирпичик для всего в нашей повседневной жизни, включая мобильные устройства, архитектуру (древнюю и современную), искусство, деньги, инженерное дело и даже спорт.

С самого начала записанной истории математические открытия были в авангарде каждого цивилизованного общества и использовались даже в самых примитивных культурах. Потребности в математике возникли на основе потребностей общества. Чем сложнее общество, тем сложнее математические потребности.Первобытным племенам требовалось немного больше, чем умение считать, но они также полагались на математику для расчета положения солнца и физики охоты.

История математики

Несколько цивилизаций — в Китае, Индии, Египте, Центральной Америке и Месопотамии — внесли свой вклад в математику, которую мы знаем сегодня. Шумеры были первыми, кто разработал систему счета. Математики разработали арифметику, которая включает в себя основные операции, умножение, дроби и квадратные корни.Система шумеров перешла через Аккадскую империю к вавилонянам около 300 г. до н. Э. Шестьсот лет спустя в Америке майя разработали сложные календарные системы и были опытными астрономами. Примерно в это же время была разработана концепция нуля.

По мере развития цивилизации математики начали работать с геометрией, которая вычисляет площади и объемы для выполнения угловых измерений и имеет множество практических приложений. Геометрия используется во всем: от домашнего строительства до моды и дизайна интерьера.

Геометрия идет рука об руку с алгеброй, изобретенной в девятом веке персидским математиком Мухаммедом ибн-Мусой аль-Ховаризми. Он также разработал быстрые методы умножения и погружения чисел, которые известны как алгоритмы — искажение его имени.

Алгебра предложила цивилизациям способ делить наследство и распределять ресурсы. Изучение алгебры означало, что математики решали линейные уравнения и системы, а также квадратики и копались в положительных и отрицательных решениях.Математики в древности тоже начали интересоваться теорией чисел. У истоков построения формы теория чисел изучает фигуральные числа, характеризацию чисел и теоремы.

Математика и греки

Изучение математики в ранних цивилизациях было строительным материалом для математики греков, которые разработали модель абстрактной математики через геометрию. Греция с ее невероятной архитектурой и сложной системой управления была образцом математических достижений до наших дней.Греческие математики были разделены на несколько школ:

 • Ионическая школа , основанная Фалесом, которому часто приписывают первые дедуктивные доказательства и разработку пяти основных теорем плоской геометрии.
 • Пифагорейская школа , основанная Пифагором, который изучал пропорции, плоскую и твердотельную геометрию, а также теорию чисел.
 • Элейская школа , в которую входил Зенон Элейский, известный своими четырьмя парадоксами.
 • Школа софистов , которая получила высшее образование в развитых греческих городах.Софисты давали инструкции по публичным дебатам, используя абстрактные рассуждения.
 • Платоническая школа , основанная Платоном, который поощрял исследования в области математики в среде, очень похожей на современный университет.
 • Школа Евдокса , основанная Евдоксом, который разработал теорию пропорций и величин и произвел множество теорем в плоской геометрии
 • Школа Аристотеля , также известная как Лицей, была основана Аристотелем и последовала за Платоническая школа.

Помимо перечисленных выше греческих математиков, многие греки оставили неизгладимый след в истории математики. Архимед, Аполлоний, Диофант, Папп и Евклид пришли из этой эпохи. Чтобы лучше понять последовательность и то, как эти математики влияли друг на друга, посетите эту временную шкалу.

В это время математики начали работать с тригонометрией. Вычислительная природа тригонометрии требует измерения углов и вычисления тригонометрических функций, в том числе синуса, косинуса, тангенса и их обратных величин.Тригонометрия основана на синтетической геометрии, разработанной греческими математиками, такими как Евклид. Например, теорема Птолемея дает правила для хорд суммы и разности углов, которые соответствуют формулам суммы и разности для синусов и косинусов. В прошлых культурах тригонометрия применялась в астрономии и вычислении углов небесной сферы.

После падения Рима развитие математики взяли на себя арабы, а затем европейцы. Фибоначчи был одним из первых европейских математиков и прославился своими теориями по арифметике, алгебре и геометрии.Эпоха Возрождения привела к достижениям, которые включали десятичные дроби, логарифмы и проективную геометрию. Теория чисел была значительно расширена, а теории вероятностей и аналитическая геометрия открыли новую эру математики с расчетом на переднем крае.

Развитие исчисления

В 17 веке Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц независимо друг от друга разработали основы математического анализа. Развитие математического анализа прошло три периода: ожидание, развитие и строгость.На этапе ожидания математики пытались использовать методы, включающие бесконечные процессы, чтобы найти области под кривыми или максимизировать определенные качества. На стадии разработки Ньютон и Лейбниц объединили эти методы через производную и интеграл. Хотя их методы не всегда были логически правильными, математики в 18 веке начали этап ригоризации и смогли обосновать их и создать заключительный этап исчисления. Сегодня мы определяем производную и интеграл в терминах пределов.

В отличие от исчисления, которое представляет собой тип непрерывной математики, другие математики придерживаются более теоретического подхода. Дискретная математика — это раздел математики, который имеет дело с объектами, которые могут принимать только отдельные, отдельные значения. Дискретные объекты можно охарактеризовать целыми числами, тогда как непрерывные объекты требуют вещественных чисел. Дискретная математика — это математический язык информатики, поскольку он включает изучение алгоритмов. Сферы дискретной математики включают комбинаторику, теорию графов и теорию вычислений.

Люди часто задаются вопросом, чем сегодня служат релевантные математики. В современном мире математика, такая как прикладная математика, не только актуальна, но и крайне важна. Прикладная математика — это разделы математики, которые занимаются изучением физического, биологического или социологического мира. Идея прикладной математики состоит в том, чтобы создать группу методов, решающих научные задачи. Современные области прикладной математики включают математическую физику, математическую биологию, теорию управления, аэрокосмическую инженерию и математические финансы.Прикладная математика не только решает задачи, но также открывает новые проблемы или развивает новые инженерные дисциплины. Прикладным математикам требуются знания во многих областях математики и естествознания, физической интуиции, здравого смысла и сотрудничества. Общий подход в прикладной математике состоит в построении математической модели явления, решении модели и разработке рекомендаций по повышению производительности.

Хотя чистая математика не обязательно противоположна прикладной математике, ее движут абстрактные проблемы, а не проблемы реального мира.Многое из того, чем занимаются чистые математики, может иметь свои корни в конкретных физических проблемах, но более глубокое понимание этих явлений порождает проблемы и технические детали. Эти абстрактные проблемы и технические детали и есть то, что пытается решить чистая математика, и эти попытки привели к крупным открытиям для человечества, включая универсальную машину Тьюринга, теоретизированную Аланом Тьюрингом в 1937 году. Универсальная машина Тьюринга, которая зародилась как абстрактная идея, позже заложил основу для развития современного компьютера.Чистая математика абстрактна и теоретически основана и, таким образом, не связана ограничениями физического мира.

По словам одного чистого математика, чистые математики доказывают теоремы, а прикладные математики строят теории. Чистое и прикладное не исключают друг друга, но они уходят корнями в разные области математики и решения задач. Хотя сложная математика, используемая в чистой и прикладной математике, находится за пределами понимания большинства средних американцев, решения, выработанные на основе этих процессов, повлияли на жизнь всех и улучшили ее.

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *